Språkutvecklande arbetssätt

En del av vårt arbete inom detta område handlar om att vi i samarbete med Mölndals stad har möjlighet att erbjuda våra familjer språkväskor att låna hem.

På Sinntorps förskola strävar vi efter att barnen lär sig tillsammans genom kreativitet, fantasi och samspel. Vi är en litteraturdiplomerad förskola, vilket innebär att vi använder bokens möjligheter i det dagliga arbetet. På förskolan så arbetar vi aktivt för att ge leken och sagan stort utrymme i vår utbildning. Barnen ska få positiva och lustfyllda upplevelser av böcker.

Tillsammans med barnen skapar vi tillgängliga och inspirerande lär-, läs- och lekmiljöer där barnen får möjlighet att växa och utvecklas, både som individer och i grupp.

Med ett språkutvecklande förhållningssätt där vi uppmuntrar, tar tillvara på barns nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt stimulerar vi barnens språkutveckling. Genom högläsning, samtal om litteratur och andra texter får barnen förutsättningar att utveckla sitt språk.

TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation)

Vi använder även oss av TAKK och bildstöd för att tydliggöra ordet. Båda förskolorna arbetar aktivt med TAKK. Detta är synligt våra verksamheter och ger oss ytterligare dimensioner i vårt arbete med språkutveckling.

Vi arbetar aktivt med att utveckla våra språk- och läsmiljöer på förskolorna. I dessa miljöer finns det många olika berikande språkmaterial både i analog och digital form, såsom flanosagor, QR-sagor, böcker i analog och digital form samt på olika språk som barnen kan använda sig av. Vårt främsta verktyg när det gäller böcker i digital form är vårt digitala bibliotek Polyglutt.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad