Språkutvecklande arbetssätt

En del av vårt arbete inom detta område handlar om att vi i samarbete med Mölndals stad har möjlighet att erbjuda våra familjer språkväskor att låna hem.

Tanken med språkväskorna är att man tillsammans i familjen ska få möjlighet att uppleva böcker, spel, ljudböcker på sitt hemspråk. Vi arbetar även aktivt med att utveckla våra språkhörnor på förskolorna, både gemensamma och egna läs och språkmiljöer ute på avdelningarna. I dessa miljöer kommer man att kunna finna både böcker och ljudböcker på olika språk. Även flanosagor och annat berikande språkmaterial kommer barnen att kunna använda sig av här.

Samtliga tre förskolor arbetar aktivt med TAKK ( tecken som alternativ och kompletterande kommunikation). Detta är väl synligt i samtliga våra verksamheter och ger oss ytterligare dimensioner i vårt arbete med språkutveckling på våra förskolor.

Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska och även utveckla kunskaper inom andra områden. Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att både utveckla det svenska språket och modersmål.
Läroplan Vi för förskolan Lpfö 98. reviderad 2010.

Kontakt

Sinntorps förskola
Konditorivägen 67
437 33 Lindome
031-315 12 11 Sinntorps förskola
031-315 10 00 Kontaktcenter
kontakt@molndal.se
Fler kontaktuppgifter

Karta, Sinntorps förskola

Katarina Dahlin
Rektor
Sinntorps förskola

Dela på:

Senast uppdaterad