Småfolkets förskola

Småfolkets förskola ligger nära Änggårdsbergen så vi har naturen runt husknuten. Vår härliga gård ger barnen många möjligheter att upptäcka, utforska och leka.

Om oss

Vi är den lilla förskolan, med stora möjligheter. Varje dag på vår förskola ska vara fylld av lek, gemenskap och glädje för alla barn. Vårt mål är att varje barn lär och utvecklas efter sina tankar, behov och intressen. Genom material, upplevelser och stimulerande och roliga läromiljöer skapar vi kreativa läroprocesser där vi utgår från barnens idéer och utmanar dem vidare.

Utveckling, medforskande, samlärande, engagemang, lekfullhet och glädje. Vi arbetar temainriktat och delar in barnen i mindre grupper så att barnens förutsättningar, behov och intressen kan styra verksamhetens innehåll.

Hos oss får barnen tillgång till digitala verktyg som ett komplement till leken. Via våra projektorer aktiverar vi barnen genom till exempel yoga och annan rörelse. Barnen har tillgång till Ipads som de kan använda för att kommunicera och söka information själva. Vi använder också QR-koder som vi tillsammans skapar utifrån barnens intresse och vårt pedagogiska syfte.

Estetiska och kreativa processer

Barnen får utveckla sin kreativa förmåga på förskolan. Genom fantasin och barnets kreativitet formar och skapar vi med olika material och tekniker. Tillsammans dansar vi, rör på oss och utvecklar barnets känslor och språk.

Lekens betydelse

På vår förskola har leken en central roll som verktyg för lärande vid undervisning, men även för dess egenvärde och betydelse för barns välbefinnande. I lek och vardagliga situationer behandlas ämnen som är viktiga för att utveckla kamratskap och empati.

Vänskap berikar barnets liv, stärker självuppfattningen och självkänslan. Genom att ta avstamp i leken och vardagliga situationer diskuterar vi ämnen som är viktiga för att utveckla kamratskap och empati. Fokus ligger på respekt för varandra, allas lika värden och rätten att få vara den man är.

Grön flagg

På Småfolkets förskola är barns bästa alltid i fokus. Vi arbetar för en hållbar utveckling samt individens hälsa och välbefinnande. Genom spännande aktiviteter, utforskande samt goda erfarenheter om råvaror, måltider, miljö och natur kan vi främja barns intresse för en hållbar utveckling. Vi vill skapa en positiv framtidstro där vi tillsammans gör skillnad.

Småfolkets förskola blev 2008 certifierad med Grön Flagg som revideras varje läsår med nya mål och aktiviteter.

Språket och kommunikationen

Vi lägger stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Varje dag är en möjlighet att utveckla sitt språk genom att lyssna till sagoläsning och genom dagliga samtal. Vi vet att det är viktigt för att stärka lärandet och identitetsutvecklingen.

Barnet får testa sina möjligheter genom olika roller i olika gruppsammansättningar. Detta för att barnet ska få testa att leka med nya kompisar. På så sätt tror vi att barnet utmanas och får lära sig nya sätt att kommunicera på, både gällande den verbala men också icke-verbala kommunikationen.

Relaterad information

Kontakt

Småfolkets förskola
Eklanda skog 113
431 49 Mölndal

Postadress till förskolan
Mölndals stad
Småfolkets förskola
431 82 Mölndal

Karta, Småfolkets förskola

Malin Roos
Rektor
Småfolkets förskola
Stallbackens förskola
031-317 11 00

Dela på:

Senast uppdaterad