Småfolkets förskola

Småfolkets förskola ligger nära Änggårdsbergen så vi har naturen runt husknuten. Vår härliga gård ger barnen många möjligheter att upptäcka, utforska och leka.

Bild på Småfolkets förskola

Förskolan har två avdelningar, Tomtebo och Hattstugan. Tomtebo är för de yngre barnen och Hattstugan för de äldre.

Varje dag på vår förskola ska vara fylld av lek, gemenskap och glädje för alla barn. Vårt mål är att varje barn lär och utvecklas efter sina tankar, behov och intressen. Genom material, upplevelser och stimulerande och roliga läromiljöer skapar vi kreativa läroprocesser där vi utgår från barnens idéer och utmanar dem vidare.

Utveckling, medforskande, samlärande, engagemang, lekfullhet och glädje. Vi arbetar temainriktat och delar in barnen i mindre grupper så att barnens förutsättningar, behov och intressen kan styra verksamhetens innehåll.

Lekens betydelse för utveckling

Hos oss har leken en central betydelse för barns lärande. Det är genom leken barn utforskar sin omvärld, bearbetar intryck och erfarenheter. Genom lek kan barn kommunicera med andra och varandra. Barn utvecklas känslomässigt, socialt och intellektuellt via leken.

Genom att barnen möts på olika sätt och i olika sammanhang ger vi dem möjlighet att förstå hur andra tänker. De uppmuntras att samarbeta och hjälpa varandra, uppleva gruppens styrka och hur olika individer bidrar på olika sätt.

För oss är det viktigt att ditt barn minns sin tid hos oss med lust och glädje.

Relaterad information


Kontakt

Småfolkets förskola
Eklanda skog 113
431 49 Mölndal
031-315 20 12 Småfolkets förskola
031-315 10 00 Kontaktcenter
kontakt@molndal.se
Karta, Småfolkets förskola

Annika Thomsen
Rektor
Trollbäckens förskola
Småfolkets förskola

Dela på:

Senast uppdaterad