Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Sörgårdens förskolas profil

Vi arbetar mycket med att låta barnen vara våra producenter istället för konsumenter. Detta innebär att barnen själva får söka sin egen kunskap med hjälp av en kamrat eller en pedagog. Detta sker med hjälp av våra digitala verktyg och i samspel och kommunikation med varandra.

Vi arbetar mycket med att låta barnen vara våra producenter istället för konsumenter. Detta innebär att barnen själva får söka sin egen kunskap med hjälp av en kamrat eller en pedagog. Detta sker med hjälp av våra digitala verktyg och i samspel och kommunikation med varandra.

Engelska

Vi arbetar med det engelska språket genom att vi exponerar barnen för engelskan i förskolans verksamhet. Det är barnens intresse som påverkar vilken riktning arbetet tar.

Vi ser inte engelska som något enskilt ämne utan något som sker i pågående processer. Lärandet kan till exempel ske genom sånger, skapande, drama eller spel. Vi fokuserar mycket på språkutveckling och internationalisering.

Sörgårdens förskolas målbild

Vi vill att vår förskola skall vara en välkomnande, social, demokratisk, kulturell och lärande mötes­plats för barnen, deras familjer och pedagoger. Vi väljer att ha välkomnandet som förhållningssätt vilket innebär för oss att vi är nyfikna på alla vi möter i vår verksamhet. En viktig grund för hela vårt arbete är vår syn på det kooperativa lärandet där vi menar att vi lär till­sammans genom att låna kunskap av och till varandra.

Estetiska läroprocesser

Inom området estetiska läroprocesser har vi valt att fokusera på språkutveckling, kommunikation, fantasi, kreativitet och hållbar utveckling. Vi erbjuder barnen möjligheter att individuellt och i samspel med andra att få prova på att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer såsom skapande, drama,musik och rörelse.

Barnen erbjuds olika verktyg och metoder för att skapa olika uttryck. Tillsammans med barnen formar och skapar vi inspirerande och kreativa lärmiljöerna genom att avdela ”rum i rummen” på våra hemvister. Förskolan har också tillgång till ateljéer på hemvisterna.

Vi prioriterar också arbete kring miljö och att återanvända material.

Kontakt

Sörgårdens förskola
Bäckeforsgatan 20
431 37 Mölndal
Fler kontaktuppgifter

Karta, Sörgårdens förskola

Inger Thungren
Förskolechef
Sörgårdens förskola
Känguruns förskola
0707-70 14 02
inger.thungren@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-10-08 07.59