IKT på Stensjöns förskola

På Lackarebäcks förskolor satsar vi på informations- och kommunikaitonsteknik, IKT, samt digitala verktyg som en del av den pedagogiska verksamheten både för barn och pedagoger.

Digitala verktyg

På alla avdelningar finns det en smart-tv och iPads. Vårt mål är att är att barnen skall ges många möjligheter till att möta olika uttrycksformer och där är dessa hjälpmedel och komplement på vägen till ett lustfullt lärande.

De digitala verktygen används mycket till att dokumentera genom bild och film. Med hjälp av bilder och filmer kan barn och pedagoger återvända till olika lärsituationer för att reflektera och gemensamt fördjupa lärandet. 

Barnen tillsammans med pedagoger söker också information på nätet men även mycket ljud och musik som används i lek och upplevelser.

Ibland använder barnen appar tillsammans med pedagoger för att leka in färger, siffror, former, mönster och bokstäver. Men det är precis som i alla andra situationer, pedagogens uppgift att plocka upp barnens tankar, leda diskussionen framåt om det behövs, ställa frågor och utmana deras tänkande. Detta för att de riktigt lärande situationerna skall kunna uppstå.

Kontakt

Stensjöns förskola
Larssons Berg 17
431 66 Mölndal
Leveransadress: Frimärksgatan 17

Postadress till förskolan
Mölndals stad
Stensjöns förskola
431 82 Mölndal

Karta, Stensjöns förskola

Fler kontaktuppgifter

Charlotta Henningsson
Rektor
Enerbackens förskola
Ormås förskola
Stensjöns förskola
031-315 15 64

Dela på:

Senast uppdaterad