Internationellt arbete, Stretereds förskola

På Stretereds förskola har vi arbetat med internationella projekt under flera år. Vi samarbetar med flera europeiska länder.

Internationellt arbete. Foto: Barbro Agnar

2011 startade i Ur och Skur ett samarbete med Island, Estland, Litauen och arbetade med utomhuspedagogik.

Det första projektet avslutades efter tre år men 2016 påbörjades ett nytt.  Våra kollegor i Estland och Island fortsatte samarbetet och Spanien och Polen tillkom.

På vår förskola deltar nu samtliga spår på enheten och detta har positiv effekt på det kollegiala lärande.

Vårt aktuella projekt handlar om vattnets kretslopp, människans påverkan på vattnet som resurs och liv i vatten. Vi arbetar även med säkerhet kring hav, sjöar och andra vattendrag.

Vi i Sverige kan bidra med mycket till övriga länder när det gäller utomhuspedagogik och miljöarbete men det finns alltid mycket att lära. Bara på att möta andra kulturer och konfronteras med andra sätt att tänka är givande.

Att som lärare få ett internationellt perspektiv på den egna utbildningen kan ha en direkt effekt på utbildningsverksamhetens kvalitet, i och med att den då kan utvärderas ur nya synvinklar.

Relaterad information

Kontakt

Stretereds förskola
Parkgårdsvägen 6
428 34 Kållered

Postadress till förskolan
Mölndals stad
Stretereds förskola
431 82 Mölndal

Fler kontaktuppgifter

Karta, Stretereds förskola

Massumeh Salehnamadi
Rektor
Stretereds förskola
031-315 20 63

Dela på:

Senast uppdaterad