Toltorps förskola

På vår förskola har vi temainriktat arbetssätt med fokus på ett mångsidigt och sammanhängande lärande för barnen.

Vit, låg träbyggnad innanför en sandlåda omgiven av grönskande träd och buskar

Arbetet med en årslång bilderbok synliggör den röda tråden som används för att väva in alla delar i läroplanen på ett lustfyllt sätt i vårt arbete under hela läsåret. Arbetssättet fungerar som en inspirationskälla till lärande, fantasi och förundran.

I vårt pedagogiska arbete utgår vi från vår vision

Norra Mölndals förskolor präglas av kreativitet där självständigt tänkande barn sätter vi:et i fokus med en tro på en hållbar framtid

Vi upptäcker och förundras tillsammans

Hos oss på Toltorps förskola möts barnen av en inspirerande utomhusmiljö, med skogen och skolgården nära inpå gården vilket möjliggör att utemiljön blir en arena för undervisning och lärande. Vår undervisning har sin grund i ett tematiskt arbete, för att ge barnen ett lustfyllt lärande arbetar vi med en årslång bilderbok.

Arbetssättet fungerar som en inspirationskälla till lärande, fantasi och förundran. Genom bilderboken kan vi arbeta tematiskt med ämnen såsom matematik, socialt samspel och empati, naturvetenskap/ teknik, skapande, musik, drama och värdegrundsfrågor där vi utifrån sagan upptäcker, utforskar, lär och förundras tillsammans.

För oss är det viktigt med hållbarhets perspektiv utifrån relationer, miljö och hälsa.

Förskolan består av fem avdelningar, har eget tillagningskök och kock.

Visning

Är du nyfiken och intresserad av vår förskola? Vi har visningar av förskolan en gång i månaden. Kontakta rektor för att få information om tid och plats för visningen och anmäla dig till en visning.

Relaterad information

Plan mot kränkande behandling

Kontakt

Toltorps förskola
Lekevallsgatan 5
431 69 Mölndal
Fler kontaktuppgifter

Karta, Toltorps förskola

Sara Lagervall
Rektor
Känguruns förskola
Toltorps förskola
031-315 20 71

Dela på:

Senast uppdaterad