Miljöarbete på Bosgårdens pedagogiska enhet

Vi kvalitetssäkrar vårt miljöarbete genom Grön Flagg. Grön Flagg är en miljöutmärkelse anpassad för förskola och skola.

Det bygger på att alla, både barn och personal, prioriterar ett handlingsinriktat miljöarbete och verkar för en hållbar utveckling. Det är genom stiftelsen Håll Sverige rent som förskolan arbetar med miljöutmärkelsen Grön Flagg.

På vår förskola syns det att vi arbetar med Grön Flagg genom att vi varje år arbetar med olika teman. Detta läsår 2017/2018 arbetar vi med temat livsstil och hälsa utifrån följande tre utvecklingsområden.

Utvecklingsområde 1: Alla grupper arbetar med trygghetsövningar. Med hjälp av olika trygghetsövningar ges barnen möjlighet att lära känna sina kroppar och känslor och därmed känna sig trygga med att sätta gränser.

Utvecklingsområde 2: Alla grupper arbetar aktivt för att skapa en likvärdig kvalité i vårt arbete med jämställdhet i förskolan. En jämställd förskola kräver att vi medvetandegör de normer som ligger till grund för vårt agerande och bemötande. Varje arbetslag kommer att aktionsforska kring förhållningssätt och språkbruk utifrån ett jämställt perspektiv. Vi kopplar ihop detta med vårt arbete med Hbtq och Erasmus+ projekt.

Utvecklingsområde 3: Alla grupper arbetar med livskvalité och vad det betyder för var och en. Barnen ges möjlighet att utveckla sin förståelse för vikten om att få värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.

I Läroplanen för förskolan står det att förskolan ska sträva efter att varje barn:

"utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande."

Kontakt

Torallastigens förskola
Torallastigen 3
431 42 Mölndal
Fler kontaktuppgifter

Karta, Torallastigens förskola

Naomi Jonas
Rektor
Jungfrustigens förskola
Jungfruplatsens förskola
Torallastigens förskola
0704-67 72 24
naomi.jonas@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-02-20 15.34