Verksamhetsplan för Bosgårdens pedagogiska enhet

Inför varje nytt verksamhetsår arbetar förskolechefen och pedagoger fram en plan som ligger till grund för det pedagogiska arbetet på förskolan.

Verksamhetsplaner innehåller de områden ur läroplanen som vi fokuserar på extra under året. Vi använder oss av verktyget BRUK (ett verktyg för självskattning av kvalitén i samtliga skolformer) som stöd i det systematiska kvalitetsarbetet. I år resulterade det i dessa två områden: pedagogiska miljöer och litteratur.

Här nedan kan ni läsa mer om verksamhetsplanerna på enhetsnivå. Alla gruppers formativa utvärderingar av verksamhetsplaner läggs till grund för ett gemensamt summativt utvärdering på enhetsnivå.

Verksamhetsplan digital kompetens 2017-2018PDF

Verksamhetsplan jämställdhet 2017-2018PDF

Relaterad information

Kontakt

Torallastigens förskola
Torallastigen 3
431 42 Mölndal
Fler kontaktuppgifter

Karta, Torallastigens förskola

Naomi Jonas
Rektor
Jungfrustigens förskola
Jungfruplatsens förskola
Torallastigens förskola
0704-67 72 24
naomi.jonas@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-02-20 15.35