Trollbäckens förskolas profil

På Trollbäcken arbetar barn och pedagoger dagligen med digitala verktyg både i lärande- och dokumentationssyfte. Vi dokumenterar vad barnen gör och lär och barnen ges även möjlighet att dokumentera på egen hand.

Reggio Emilia

I arbetet med att tolka och omsätta läroplanen i det praktiska arbetet är den pedagogiska filosofin från Reggio Emilia i norra Italien en stor inspirationskälla. Den filosofin innebär bland annat en övertygelse om att alla barn föds intelligenta och med en stark inneboende drivkraft att utforska omvärlden och att lära. 

Utforska

Arbetet och miljön formas och förändras hela tiden utifrån barnens behov, intresse och nyfikenhet. Tillsammans med “medforskande” vuxna uppmuntras barnen att med hjälp av alla sina sinnen utforska omvärlden. Det kompetenta barnet står i fokus och ses som ett barn som kan och vill och får möjlighet att prova själv.

Projekt

På Trollbäcken arbetar vi varje år utifrån ett gemensamt projekt där barnens intressen och funderingar styr innehållet. I år arbetar vi med "Vår stad - genom våra sinnen". Syftet med årets projekt är: "I vårt projekt vill vi låta barnen få många tillfällen att tillsammans, genom sina olika sinnen, både upptäcka sin omvärld, sig själva, sin kropp och sin hälsa. Vi vill även att barnen skall få än fler och större möjligheter att uttrycka sig på och göra sin röst hörd. Detta vill vi sätta i relation till det samhälle vi lever tillsammans i."

Pedagogisk lärmiljö

De miljöer barnen möts av här på Trollbäcken skall inspirera dem och väcka deras nyfikenhet. Vi erbjuder barnen en pedagogisk lärmiljö med material som lockar till mångfald av lek, erfarenhetsuttryck och upplevelser. Ett material som barnen kan experimentera med och utforska på många olika sätt.

Dokumentera

Genom att observera och dokumentera, med hjälp av text, foto, ljud och film, kan vi upptäcka vad som väcker barnens intresse, hur barnen tänker och handlar i specifika situationer.

Dokumentation och reflektion ger oss möjlighet att gå vidare med att forma och utveckla innehållet i den pedagogiska verksamheten. I dokumentationen kan vi upptäcka vilka läroprocesser barnen är inne i och därmed synliggöra dem för barn, pedagoger, föräldrar och andra vuxna.

Kontakt

Trollbäckens förskola
Bäckstensgatan 17
431 49 Mölndal

Postadress till förskolan
Mölndals stad
Trollbäckens förskola
431 82 Mölndal

Fler kontaktuppgifter

Karta, Trollbäckens förskola

Camilla Axén Nolmark
Rektor
Ekskogens förskola
Trollbäckens förskola
031-315 28 37

Dela på:

Senast uppdaterad