Valås förskolas profil

På Valås förskola satsar vi aktivt på att profilera oss inom områdena litteratur och språkutveckling.

 Vi arbetar just nu mot att bli en litteraturprofilerad förskola vilket vi vill ska vara synligt för alla som besöker eller vistas i våra lärmiljöer på förskolan.

Vår förskola ligger i ett mångfasetterat område där vi har fördelen av att flera olika kulturer och nationaliteter möts hos oss på förskolan.

Denna möjlighet är något som verkligen berikar och lyfter vår pedagogiska verksamhet utifrån bland annat arbetet med litteratur och språkutveckling.

Förskolan ska ta hänsyn till att barn lever i olika livsmiljöer och att barn med de egna erfarenheterna som grund söker förstå och skapa sammanhang och mening. De vuxna ska ge barnen stöd i att utveckla tillit och självförtroende. Barnens nyfikenhet, företagsamhet och intressen ska uppmuntras och deras vilja och lust att lära ska stimuleras. I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns eget kulturskapande som att överföra ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – från en
generation till nästa.

Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors förmåga att leva med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. Förskolan är en social och kulturell mötesplats som kan stärka denna förmåga och förbereda barnen för ett liv i ett alltmer internationaliserat samhälle. Medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i andras kultur ska bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Förskolan kan bidra till att barn som tillhör de nationella minoriteterna och barn med utländsk bakgrund får stöd i att utveckla en flerkulturell tillhörighet.

Utdrag ur lpfö 98 om mångkultur och språkutveckling

Kontakt

Valås förskola
Valåsvägen 2
437 32 Lindome
031-315 12 11 Valås förskola
031-315 10 00 Kontaktcenter
kontakt@molndal.se
Fler kontaktuppgifter

Karta, Valås förskola

Eva Rolander
Rektor
Kyrkängens förskola
Sinntorps förskola
Valås förskola

Dela på:

Senast uppdaterad