Miljöarbete på Valås förskola

Valås- Sinntorps och Kyrkängens förskolor arbetar med Grön Flagg, detta som ett led i att vara miljöcertifierade förskolor och utifrån Mölndals stads vision där vi vill vara en hållbar stad där vi växer och mår bra.

En del av detta innefattar vårt arbete med återvinning och kompostering. I detta arbete strävar vi efter att barnen blir delaktiga och ges möjligheter till inflytande i de olika processerna.
Vi arbetar aktivt med vår närmiljö och tar tillvara på de möjligheter till kunskap och lärande som denna ger oss.
Förskolan strävar efter att ta tillvara på och återanvända återvinningsmaterial i verksamheten. Vi arbetar aktivt kring ”giftfri förskola” där vi har ett medvetet tänk kring inköp och vi ser även över våra material på förskolan.

”Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid.” (Läroplan för förskolan Lpfö 98. reviderad 2010.)

Relaterad information

Kontakt

Valås förskola
Valåsvägen 2
437 32 Lindome
Fler kontaktuppgifter

Karta, Valås förskola

Eva Rolander
Rektor
Kyrkängens förskola
Sinntorps förskola
Valås förskola
0707-69 01 32
eva.rolander@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-06-26 10.14