Språkutvecklande arbetssätt

På Valås förskola får barnen låna hem språkväskor för att ni tillsammans i familjen ska få möjlighet att uppleva böcker, spel och ljudböcker på ert hemspråk.

Språkväskorna innehåller språkutvecklande material på flera olika språk, även på svenska och TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation.) Arbetet med TAKK är väl synligt på alla enhetens förskolor och ger ytterligare dimensioner i arbetet med språkutveckling.

I språk- och läsmiljöerna på förskolorna finns det gott om berikande språkmaterial i både analog och digital form, såsom flanosagor, QR-sagor och böcker på olika språk som barnen kan använda sig av. Vårt främsta verktyg när det gäller böcker i digital form är vårt digitala bibliotek Polyglutt.

Ur läroplanen

Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt.

Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter.

Utbildningen ska ge barnen förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och för skilda syften. Därigenom läggs grunden till att barnen på sikt tillägnar sig de kunskaper som alla i samhället behöver. Förmåga att kommunicera, söka ny kunskap och samarbeta är nödvändig i ett samhälle som präglas av stort informationsflöde och kontinuerlig förändring.

Barn med annat modersmål än svenska ska ges möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

(Läroplan för förskolan Lpfö 18)

Kontakt

Valås förskola
Valåsvägen 2
437 32 Lindome
031-315 12 11 Rektor
031-315 10 00 Kontaktcenter
kontakt@molndal.se
Fler kontaktuppgifter

Karta, Valås förskola

Eva Rolander
Rektor
Kyrkängens förskola
Sinntorps förskola
Valås förskola

Dela på:

Senast uppdaterad