Fritidshem

Om du är vårdnadshavare och arbetar eller studerar kan ditt barn gå på fritidshem (fritids) före och efter skoldagen. Barnet kan gå på fritids från förskoleklass till och med vårterminen det år då barnet fyller 13 år.

Flicka springer fort

Fritidsplats

Om ditt barn inte redan har en plats i kommunal barnomsorg i Mölndal kan du ansöka om en fritidsplats när ditt barn har fått en skolplacering.

Ansök om plats på fritidshem

I vissa fall kan ett barn erbjudas plats på fritidshem på grund av familjens situation i övrigt eller för att barnet av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling. Detta bedöms i varje enskilt fall och beslutas av rektor.

Avgift

Precis som när du betalar en avgift varje månad för ett telefonabonnemang eller en försäkring, så betalar du en avgift för varje månad ditt barn har en plats i barnomsorgen. Det är samma regler för förskola och fritids. Avgiften beräknas på hushållets sammanlagda inkomster.

Öppettider

Verksamheten för skolbarn från förskoleklass till och med åk 3 kan vara öppen från kl 6.30 till kl 18.30. Från och med årskurs 4 erbjuds verksamhet från skoldagens slut till kl 17.00 och kl 9.00-17.00 på skollov, förutom vid några stängningsdagar per år. Fritidspedagoger och lärare samarbetar i både undervisning och fritidsverksamhet. Mer information om varje fritids hittar du på respektive skolas sida.

Fritidsschema i Skola24

För att verksamheten ska fungera bra är det viktigt för personalen att veta vilka barn som förväntas vara på plats under dagen och vilka tider de kommer att vara i verksamheten. Det är både en säkerhetsfråga och viktigt för att planera personalens schema. De som ansvarar för måltiderna behöver också veta hur många barn som ska äta och om de ska tillaga någon specialkost.

Du behöver därför lägga in ditt barns schema i Skola24. Du loggar in i portalen och väljer förskola/fritids och vistelsetid för att registrera aktuellt schema. Du kan logga in via Skola24-appen eller direkt på webben.

Frågor om schemaregistrering besvaras av skoladministratör på aktuell skola.

Vanliga frågor om fritids

Du hittar svar på några av de vanligaste frågorna om fritids på sidan: Vanliga frågor och svar om fritids.

Relaterad information

Kontakt

Enheten för myndighetsutövning
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad