Fritidshem

Fritidshemmen erbjuder omsorg och pedagogisk verksamhet från sex år, då barnet börjar förskoleklass, till och med vårterminen det år barnet fyller tretton.

Suddad bollpojke på skolgård. Foto: Hans Wretling

Verksamheten för yngre skolbarn kan vara öppen från klockan 6.30-18.30. Från och med årskurs 4 erbjuds verksamhet från skoldagens slut till kl 17.00 och 9.00-17.00 på skollov, förutom vid några stängningsdagar per år. Fritidspedagoger och lärare samarbetar i undervisning och övrig verksamhet. Mer information om fritidshemsverksamheten hittar du på respektive skolas sida.

Nytt om fritidsschema i Skola24

Från och med 1 maj 2020 kommer samtliga fritidshem i Mölndals stad att begära in närvaro/frånvaro i systemet Skola24.

Vi gör det för att det är viktigt att veta vilka barn som förväntas komma under dagen (säkerhet) och vilka tider de kommer att vistas i verksamheten (resursplanering) samt att kökspersonal har god nytta av att veta hur många barn som kommer till måltiderna (antal portioner/specialkost).

Ni loggar in i portalen ovan (OBS ej i appen) och väljer förskola/fritids och vistelsetid för att registrera detta.

Frågor om schemaregistrering besvaras av skoladministratör på aktuell skola.

Relaterad information

Kontakt

Barnomsorgsenheten
Nämndemansgatan 3, 4 tr
431 33 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad