Katrinebergs grundsärskola

Välkommen till Katrinebergs grundsärskola som finns på Katrinebergsskolan, Amaryllisgången 4 samt på Baazgatan 7.

Katrinebergs grundsärskola består av fyra klasser med 6-12 elever i varje klass. Undervisningen under dagen ges i både små och stora grupper. Personalens breda kompetens ger oss möjligheter att tillmötesgå varje elevs behov.

Fritidshemmet

Katrinebergs grundsärskolas fritidshem är integrerat i samma lokaler som skolan. Samma personal följer eleverna under hela dagen. Skola och fritidshem kompletterar varandra, vilket innebär att det skapar en röd tråd under dagen.

Närmiljön

Att komma ut i naturen och ut i samhället är en viktig del på skolan och i fritidshemmet. Skolans placering i centrala Mölndal gör att skolan samt fritidshemmet ofta besöker biblioteket och kulturhuset Möllan där eleverna lånar böcker samt upplever film, teater och musikföreställningar.

I skolans direkta närhet finns skolskogen som vi besöker regelbundet. Katrinebergs grundsärskola har också två skolgårdar, en på Amaryllisgången och en på Baazgatan där det finns gungor, klätterställningar och cyklar.

Personalen

På skolan arbetar speciallärare, förskollärare, aktiveringspedagoger och assistenter. Våra elever undervisas också av kulturskolans musiklärare samt slöjdlärare. Personalen har stöd av ett team som består av specialpedagoger, logoped, psykolog, kurator och skolsköterska.

Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), bland annat Tecken som stöd samt Bildstöd är verktyg som vi dagligen arbetar med för att främja elevernas kommunikation. Eleverna har tillgång till IKT-verktyg både på skolan och fritidshemmet.

Relaterad information

Kontakt

Katrinebergs grundsärskola
Baazgatan 7 och Amaryllisgången 4
431 64 Mölndal
031-3151539 Administratör
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Fler kontaktuppgifter


Dela på:

Senast uppdaterad