Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Katrinebergs grundsärskola

Katrinebergs grundsärskola är en del av Katrinebergsskolan F-6. Varje klass på särskolan har en kompisklass i grundskolan.

Undervisningen ges i både små och stora grupper för elever på olika utvecklingsnivå. Personalens breda kompetens ger oss möjligheter att tillmötesgå varje elevs behov, förutsättningar och intressen. Skolan tar emot elever från årskurs 1 – 9, efter särskild prövning till och med årskurs 10.

Fritidshem

Fritidshemmet är integrerat i samma lokaler som skolan. Samma personal följer eleverna under hela dagen. Skola och fritidshem kompletterar varandra, vilket innebär att det skapar en röd tråd under dagen. Att komma ut i naturen och ut i samhället är en viktig del på fritids.

Närmiljö

Skolans placering i centrala Mölndal, gör att skolan samt fritidshemmet ofta besöker Kulturhuset Möllan, där eleverna upplever film, teater- och musikföreställningar. Eleverna lånar regelbundet böcker och film på Möllans bibliotek. Skolan och fritidshemmet tar också del av kranskommunernas kulturutbud.

I skolans direkta närhet finns skolskogen som vi besöker regelbundet. Skolgården består av gräs, sand och asfalt. Där finns det också en kompisgunga.

Personalen

På skolan arbetar specialpedagoger med inriktning på musik och motorik och habiliteringsassistenter. Vid behov har varje elev tillgång till en personal.

Informations- och kommunikationsteknik, IKT

Varje elev har en egen iPad och det finns en smartboard på skolan.

Relaterad information

Kontakt

Katrinebergsskolan åk F-6
Amaryllisgången 4
431 62 Mölndal
Katrinebergsskolan, grundsär
Baazgatan 7 och Amaryllisgången 4
431 64 Mölndal
031-317 10 33 administratör

Fler kontaktuppgifter

Karta, Katrinebergsskolan


Carina Olsson
Rektor
Katrinebergs grundsärskola
0707-69 01 88
carina.olsson@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-07-08 13.34