Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Lackarebäcksskolans grundsärskola

Lackarebäcksskolans grundsärskola är en skola med små undervisningsgrupper för elever inom autismspektrum. Vi tar emot elever från årskurs 1-6. Skolan erbjuder fritidshem till ett begränsad antal elever.

Närmiljö och lokaler

Skolan ligger naturskönt nära Stensjön och Gunnebo slott. Detta ger oss möjlighet att ofta vara ute i skog och natur. Skolans placering med närhet till kommunala färdmedel ger oss stora möjligheter till att ta del av kulturutbudet i närområdet. Vi samarbetar med Lackarebäcksskolan, en grundskola F – 6, och använder till viss del deras lokaler såsom matsalen, idrottshallen och slöjdsalen samt deras skolgård.

Skolans lokaler är anpassade för små undervisningsgrupper. Vi strävar efter en trivsam och kommunikativ miljö där eleverna står i centrum. Det är viktigt för oss att ta tillvara varje elevs unika förmågor och hitta deras möjlighet till utveckling.

Personal

Skolan har engagerad och specialutbildad personal med lång erfarenhet såsom speciallärare, förskollärare, specialpedagoger, aktiveringspedagoger, habiliteringsassistenter, logoped, musik- och idrottslärare. Vi har också tillgång till skolsköterska, skolpsykolog och kurator.

Informations- och kommunikationsteknik, IKT

Som en naturlig del i vår dagliga verksamhet arbetar vi med digitala verktyg såsom IPAD och datorer. Dessa verktyg är kompletterande läromedel i skolarbetet och skapar ytterligare möjligheter för våra elever att nå målen i kursplanerna och till att ge grundläggande IKT- kompetens.

Alternativ och kompletterande kommunikation – AKK

Vi använder AKK för att ge alla elever förutsättning att utveckla sitt språk

Relaterad information

Kontakt

Lackarebäcksskolan åk F-6
Frimärksgatan 13
431 66 Mölndal
0708-63 35 98 administratör
lackarebacksskolan@molndal.se

Fler kontaktuppgifter

Karta, Lackarebäcksskolan

Therése Johansson
Rektor
Lackarebäcksskolan år F-6
Grundsär Lackarebäcksskolan
0720-04 13 04
therese.johansson02@molndal.se


Jenny Rappe
Biträdande rektor
Lackarebäcksskolan år F-6
Grundsär Lackarebäcksskolan
Särskild undervisningsgrupp
0765-17 29 65
jenny.rappe@molndal.se

Ulrika Gustafsson
Verksamhetschef skola F-6
Grundsärskola
031-315 20 06
ulrika.gustafsson@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-03-04 17.11