Rävekärrs grundsärskola

Rävekärrs grundsärskola erbjuder små undervisningsgrupper för elever med funktionshinder.

Rävekärrsskolan Körsbärsträd

Våra elever står i fokus och vår breda kompetens ger oss möjligheter att tillmötesgå varje elevs genuina behov, förutsättningar och intressen. På grundsärskolan tar vi emot elever från årskurs 1 – 6 , på träningsskolan årskurs 1 - 9.

Lokaler och närmiljö

Skolans placering med närhet till kommunala färdmedel ger oss stora möjligheter till att ta del av kulturutbudet i kommunen, såsom t.ex. teater, skolbio och besök på Gunnebo. Rävekärrsskolan har en stor skolgård som uppmuntrar till lek, vi har lättillgängliga lokaler och tillgång till gymnastiklokal inom skolområdet.

Personalen

Vi har kompetent och specialutbildad personal med lång erfarenhet, som arbetar i klasserna: lärare, förskollärare, aktiveringspedagoger samt habiliteringsassistenter. Vi har också tillgång till specialpedagog, logoped, kurator, skolpsykolog, skolsköterska, idrotts-, musik-, trä- och metallslöjds- samt textilslöjdslärare.

Informations- och kommunikationsteknik, IKT

Som en naturlig del i vår dagliga verksamhet arbetar vi med digitala verktyg såsom iPad, smartboard och datorer. Dessa verktyg är kompletterande läromedel i skolarbetet och skapar ytterligare möjligheter för våra elever att nå målen i kursplanerna och till att ge grundläggande IKT-kompetens.

Relaterad information

Kontakt

Rävekärrsskolan åk F-6
Fågelbergsgatan 4
431 33 Mölndal
031-315 32 19, 0766-10 62 01 administratör
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Fler kontaktuppgifter

Karta, Rävekärrsskolan

Lars Andrén
Rektor
Rävekärrsskolan
Grundsär Rävekärrsskolan

Caroline Billing
Verksamhetschef grundskola F-6
Grundsärskola

Dela på:

Senast uppdaterad