Solängsskolan

Välkommen till Solängsskolan, en grundsärskola i centrala Mölndal.

Streteredsskolan

Solängsskolan är en nybyggd grundsärskola för elever i år 7-9. Skolan som ligger centralt i Mölndal startar sin verksamhet i augusti 2022.

Här kommer eleverna att ges möjlighet att besöka stadsbiblioteket och kulturhuset Möllan. På Möllan får eleverna uppleva film, teater och musikföreställningar.

Skolan ligger bredvid gymnasiesärskolan Freja gymnasiet, Fässbergsskolan och Mölndals Stads kulturskola.

Undervisning

Skolan består av 4 undervisningsgrupper. I varje undervisningsgrupp går det cirka 6-8 elever. Personalens breda kompetens ger oss möjligheter att möta ditt barns behov i hens kunskap- och sociala utveckling.

Skolans lokaler

Solängsskolan nya ljusa lokaler inbjuder till lärande. Här möts alla elever av en tillgänglig lärmiljö, som på olika sätt ökar möjligheten till en positiv kunskap- och social utveckling.

I huvudbyggnaden finns ett stort uppehållsrum där eleverna kan spela spel och umgås med klasskamrater. Här finns också klassrum, bildsal och salen för hem- och konsumentkunskap. De nya slöjdsalarna ligger i huset som är vägg i vägg med huvudbyggnaden. Idrotten har eleverna på Aktiviteten och lunch äter eleverna i Fässbergsskolans bamba.

Personalen

På skolan arbetar speciallärare, lärare, habiliteringsassistenter och aktiveringspedagoger. I ämnet musik undervisas eleverna av musiklärare från kulturskolan.

Personalen har stöd av skolans elevhälsoteam som består av specialpedagog, logoped, psykolog, kurator och skolsköterska.

LSS/korttidsverksamhet

Om ditt barn har behov av korttidsverksamhet ska du som vårdnadshavare vända dig till ditt barns biståndshandläggare med eventuella frågor.

Kontakt

Solängsskolan åk 7-9
Viltstigen 1
431 43 Mölndal
072 - 147 48 09 Administratör
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Rikard Krus
Rektor
Grundsär Solängsskolan

Caroline Billing
Verksamhetschef grundskola F-6
Grundsärskola

Dela på:

Senast uppdaterad