Grundskola och anpassad grundskola

I Mölndal har vi drygt 8 000 elever i våra kommunala grundskolor, anpassade grundskolor och de två fristående skolorna.

Barnhand skriver siffror. Foto: Hans Wretling

Skolval och skolplacering

I Mölndal finns det både kommunala grundskolor och fristående grundskolor som elever kan välja att gå i. Alla kommunala skolor har egna webbsidor, som du hittar via menyn till vänster. Du kan se vilka skolor som finns i ditt område via Mölndalskartan.

Fritidshem

Fritidshem finns på, eller i nära anslutning till, grundskolorna och erbjuds skolelever upp till 13 års ålder.

Anpassad grundskola

Här hittar du information om våra anpassade grundskolor. De anpassade grundskolorna finns i anslutning till tre av våra grundskolor.

Sjukfrånvaro, sjukanmälan

Sjukfrånvaro meddelas i Skola24 eller via knapptelefon till följande nummer:

0515-436 01 svenska
0515-777 137 engelska
0515-777 138 arabiska
0515-777 139 somaliska

Unikum, Skola 24 andra system

Ansökan om ledighet görs i Skola24.

Ledighet från grundskolan

Att få ledigt är ett undantag från skolplikten.

Se våra många verksamheter   

Våra pedagoger har en egen webbplats, Pedagog Mölndal. Gå in och titta bland artiklar, filmer och bloggar och se vad vi gör på våra förskolor och skolor.

Lovskola

Lovskola ger elever i årskurs 8 och 9 möjligheten att förbättra sina betyg om de riskerar att inte nå kunskapskraven för att påbörja ett nationellt yrkesprogram på gymnasiet.

Det är frivilligt att delta i lovskolan. Det är rektor på respektive skola som beslutar om vilka elever som kan få möjlighet att gå i lovskola. I Mölndal arrangeras lovskolan i början av sommarlovet och under sportlovet.

Elever som har skolskjuts i vanliga fall har även rätt till det under lovskola.

Relaterad information

Kontakt

Skolförvaltningen
Förskola och grundskola
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Caroline Billing
Verksamhetschef
Grundskola F-6
Anpassad grundskola


Erica Ekenmo
Verksamhetschef grundskola F-9
Kulturskolan
Språkcentrum
Särskilda undervisningsgrupper

Dela på:

Senast uppdaterad