Almåsskolan

Almåsskolan vill vara en skola där alla elever trivs och hämtar kunskaper för framtiden. Med digital teknik i skolan tror vi att vi motiverar fler elever och kan tillgodose fler elevers behov av olika inlärningsstilar.

Almåsskolan

Almåsskolans profiler 

Skolans profiler ger elever möjlighet att utveckla och fördjupa sina intressen på skoltid. Samtliga profiler är öppna för elever från årskurs 7 till årskurs 9. Musikprofilen ges möjlighet att delta från och med årskurs 5. Profilerna är:

Trygghet

Skolan vill vara en arbetsplats där alla blir sedda och känner sig trygga. Almåsskolan består av ett arbetslag för mellanstadiet och tre arbetslag för högstadiet. Almåsskolan är en 4 -9 skola med cirka 480 elever.

Här är några av skolans ordningsregler som arbetats fram av elevråd och skolhälsoteam för att skapa en trygg skola. På vår skola:

  • Bemöter vi varandra på ett trevligt sätt och hjälps åt att skapa arbetsro.
  • Använder vi ett trevligt och vårdat språk och hälsar på varandra i korridoren.
  • Kommer vi i tid till lektionerna och har rätt arbetsmaterial med oss.
  • Vårdar vi egna och andras saker, både inomhus och utomhus.
  • Har vi nolltolerans mot skoj-ret och skojbråk, i klassrum, korridorer och på nätet.

Alla förväntas reagera och agera om dessa regler bryts. De vuxna är goda förebilder och har huvudansvar för att dessa regler efterföljs, men vi hjälps alla åt.

Toleransprojektet

Toleransprojektet är ett projekt som arbetar utifrån skolans demokratiuppdrag och lyfter frågor som exempelvis mänskliga rättigheter. Elever från Almåsskolan, Sinntorpsskolan och Streteredsskolan har i slutet av år 7 och 8 möjlighet att ansöka om att delta. Se filmen om Toleransprojektet:

Relaterad information


Kontakt

Almåsskolan åk 4-9
Sagbrovägen
437 31 Lindome
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Fler kontaktuppgifter

Karta, Almåsskolan

Linda Svensson
Rektor
Almåsskolan 4-9
Valåsskolan F-3


Ann-Sofie Melleroth
Biträdande rektor
Almåsskolan
Valåsskolan

Mattias Strömberg
Biträdande rektor
Almåsskolan 4-9
Valåsskolan F-3

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad