Almåsskolan

Almåsskolan vill vara en skola där alla elever trivs och hämtar kunskaper för framtiden. Med digital teknik i skolan tror vi att vi motiverar fler elever och kan tillgodose fler elevers behov av olika inlärningsstilar.

Almåsskolan

Almåsskolans profiler 

Skolans profiler ger elever möjlighet att utveckla och fördjupa sina intressen på skoltid. Samtliga profiler är öppna för elever från årskurs 7 till årskurs 9. Musikprofilen ges möjlighet att delta från och med årskurs 5. Profilerna är:

Trygghet

Skolan vill vara en arbetsplats där alla blir sedda och känner sig trygga. Almåsskolan består av ett arbetslag för mellanstadiet och tre arbetslag för högstadiet. Almåsskolan är en 4 -9 skola med cirka 480 elever.

Här är några av skolans ordningsregler som arbetats fram av elevråd och skolhälsoteam för att skapa en trygg skola. På vår skola:

  • Bemöter vi varandra på ett trevligt sätt och hjälps åt att skapa arbetsro.
  • Använder vi ett trevligt och vårdat språk och hälsar på varandra i korridoren.
  • Kommer vi i tid till lektionerna och har rätt arbetsmaterial med oss.
  • Vårdar vi egna och andras saker, både inomhus och utomhus.
  • Har vi nolltolerans mot skoj-ret och skojbråk, i klassrum, korridorer och på nätet.

Alla förväntas reagera och agera om dessa regler bryts. De vuxna är goda förebilder och har huvudansvar för att dessa regler efterföljs, men vi hjälps alla åt.

Toleransprojektet

Toleransprojektet har drivits i Mölndals stad sedan 2013 och är ett långsiktigt projekt utifrån skolans demokratiuppdrag för att få ungdomar att diskutera och reflektera över frågor kring mänskliga rättigheter och människors lika värde.

Eleverna får träna sig i att reflektera enskilt och i grupp, både muntligt och skriftligt. De övar på att sätta ord på sina tankar och även att lyssna på andras. Projektet arbetar med ungdomarnas självbild, självförtroende och tillit till den egna förmågan.

Projektet sträcker sig över ett läsår där ungdomar från Streteredsskolan, Almåsskolan och Sinntorpsskolan träffas under 10 heldagar och har lektioner med teman som ”Tillit och förtroende”, ”Drömmen om ett bättre liv” och ”Mod och motstånd”.

Under lektionerna får ungdomarna möjlighet att träna sin förmåga att reflektera över sina tankar, ord och handlingar. De får tid att förstå varandra och träna samarbete och problemlösning.

Projektet avslutas med en exkursionsresa till Polen och en efterföljande redovisning för respektive skolor.

Relaterad information

Kontakt

Almåsskolan åk 4-9
Sagbrovägen
437 31 Lindome
031-317 10 30, 0709-32 43 47 administratör

Fler kontaktuppgifter

Karta, Almåsskolan

Linda Svensson
Rektor
Almåsskolan 4-9
Valåsskolan F-3
031-317 10 34

Sofi Ljungholm
Biträdande rektor
Almåsskolan 4-6
031-317 10 31

Ann-Louise Rantanen
Biträdande rektor
Almåsskolan 7-9
031-317 10 32

Dela på:

Senast uppdaterad