Ombyggnad hus C, Almåsskolan

Almåsskolan ska få ett helt nytt kök med matsal. Lindome bibliotek får helt nya lokaler och ytterligare verksamheter får plats när vi bygger om nästan halva Almåsskolan. Den nya byggnaden kommer att vara klar till skolstarten 2024.

Med den nya fastigheten får också en del av Lindome centrum en ny miljö som bjuder in till möten, vila och trygghet.

Bakgrund

Almåsskolan årskurs 4–9 är belägen i Lindome centrum och har idag ca 450 elever. Skolan är uppdelad i tre husdelar, hus A, B och C. Vi har nyligen byggt om undervisningslokalerna i hus A och B. Nu ska vi riva hus C och ersätta med en ny byggnad. Idag ligger här skyddsrum, administration, skolans kök och matsal samt Lindome stadsbibliotek. Husdel C är inte renoverad sedan byggnadsåret 1971 och bedömd återstående livslängd i befintligt skick till cirka år 2023.

Om projektet

Lindome bibliotek flyttade till närliggande lokal runt maj 2022. Håll dig uppdaterad på bibliotekets webb.

I husdel C kommer skolans kök, administration, skyddsrum och bibliotek fortsättningsvis vara kvar. Fritidsgård och seniorverksamhet (träffpunkt) kommer också inkluderas i det nybyggda hus C. Idag huserar dessa verksamheter i en separat byggnad längre bort vid Almåsgången nära torget.

Almåsskolan ligger utmed Almåsgången som idag fungerar främst som en transportsträcka mellan Lindome station och Lindome centrum. Ombyggnaden av hus C och de publika ytorna runt om ska bli en plats för alla och bjuda in till möten, vila och trygghet.

Byggherre: Mölndals stad
Entreprenör: Vestia Construction Group AB (Vestia)

Framtida Almåsskolan

Tidplan

Juli 2022: Vi börjar att sanera och starta lättare invändig rivning. Vi kommer också att tömma byggnaden på inventarier.

Augusti 2022: Vi startar den tunga rivningen, där vi river den del av Almåsskolan som ska ersättas.

Oktober/november 2022: Vi börjar med markarbeten och att påla för den nya byggnaden. Pålningen tar ungefär en månad och anpassas efter väderlek.

Början av 2023: Vi börjar gjuta grunden till den nya byggnaden och börjar därefter att bygga upp den nya byggnaden.

Hösten 2024: Den nya byggnaden väntas stå klar inför skolstart och det nya biblioteket slår upp sina dörrar.

Kontakt

Almåsskolan åk 4-9
Sagbrovägen
437 31 Lindome
031-317 10 30, 0709-32 43 47 administratör

Fler kontaktuppgifter

Karta, Almåsskolan

Linda Svensson
Rektor
Almåsskolan 4-9
Valåsskolan F-3
031-317 10 34

Sofi Ljungholm
Biträdande rektor
Almåsskolan 4-9
Valåsskolan F-3

Ann-Louise Rantanen
Biträdande rektor
Almåsskolan 7-9
031-317 10 32

Dela på:

Senast uppdaterad