Ombyggnad hus C Almåsskolan

Snart bygger vi om halva Almåsskolan. Almåsskolan ska få ett helt nytt kök med matsal. Lindome bibliotek får helt nya lokaler och ytterligare verksamheter får plats när vi bygger om nästan halva Almåsskolan. Med den nya fastigheten får också en del av Lindome centrum en ny miljö som bjuder in till möten, vila och trygghet. Den nya byggnaden står klar till skolstarten 2024.

Bakgrund

Almåsskolan årskurs 4–9 är belägen i Lindome centrum och har idag ca 450 elever. Skolan är uppdelad i tre husdelar, hus A, B och C. Vi har nyligen byggt om undervisningslokalerna i hus A och B. Nu ska vi riva hus C och ersätta med en ny byggnad. Idag ligger här skyddsrum, administration, skolans kök och matsal samt Lindome stadsbibliotek. Husdel C är inte renoverad sedan byggnadsåret 1971 och bedömd återstående livslängd i befintligt skick till cirka år 2023.

Om projektet

I husdel C kommer skolans kök, administration, skyddsrum och bibliotek fortsättningsvis vara kvar. Fritidsgård och seniorverksamhet (träffpunkt) kommer också inkluderas i det nybyggda hus C. Idag huserar dessa verksamheter i en separat byggnad längre bort vid Almåsgången nära torget.

Almåsskolan ligger utmed Almåsgången som idag fungerar främst som en transportsträcka mellan Lindome station och Lindome centrum. Ombyggnaden av hus C och de publika ytorna runt om ska bli en plats för alla och bjuda in till möten, vila och trygghet.

Byggherre: Mölndals stad
Entreprenör: Vestia Construction Group AB (Vestia)

Framtida Almåsskolan

Vad händer just nu?

Just nu pågår projektering av den nybyggda skoldelen. Samtidigt pågår också en projektering av de paviljonger som ska placeras på skolgården.

Under byggtiden flyttar verksamheterna till andra lokaler:

Vi planerar för att riva och bygga om hus C när verksamheterna har flyttat ut, vilket kan ske med start i augusti 2022. Enligt grov tidplan beräknas projektet stå klart till sommaren 2024.

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad