Ombyggnad hus C, Almåsskolan

Almåsskolan ska få ett helt nytt kök med matsal. Lindome bibliotek får helt nya lokaler och ytterligare verksamheter får plats när vi bygger om nästan halva Almåsskolan. Den nya byggnaden kommer att vara klar till skolstarten hösten 2024.

Med den nya byggnaden får också en del av Lindome centrum en ny miljö som bjuder in till möten, vila och trygghet.

Bakgrund

Almåsskolan årskurs 4–9 är belägen i Lindome centrum och har idag ca 450 elever. Skolan är uppdelad i tre husdelar, hus A, B och C. För några år sedan byggdes undervisningslokalerna om i hus A och B. Gamla hus C är nu rivet och byggnation av det nya huset pågår. Den gamla husdelen C hade inte renoverats sedan byggnadsåret 1971 och bedömningen är att husdelen inte längre kan användas.

Utöver skyddsrum som bevaras så byggs nya lokaler för skolans administration, kök och matsal samt lokaler för Lindome stadsdelsbibliotek och Lindome fritidsgård.

Om projektet

Lindome bibliotek flyttade till närliggande lokal runt maj 2022. Håll dig uppdaterad på bibliotekets webb.

I husdel C kommer skolans kök, administration, skyddsrum och bibliotek fortsättningsvis vara kvar. Fritidsgård kommer också inkluderas i det nybyggda hus C. Idag huserar dessa verksamheter i en separat byggnad längre bort vid Almåsgången nära torget.

Almåsskolan ligger utmed Almåsgången som idag fungerar främst som en transportsträcka mellan Lindome station och Lindome centrum. Ombyggnaden av hus C och de publika ytorna runt om ska bli en plats för alla och bjuda in till möten, vila och trygghet.

Byggherre: Mölndals stad
Entreprenör: Vestia Construction Group AB (Vestia)

Framtida Almåsskolan

Tidplan

Juli 2022: Vi började med att sanera och starta lättare invändig rivning. Byggnaden tömdes på inredning.

Augusti 2022: Tung rivning startades av den del av Almåsskolan som ska ersättas.

Oktober/november 2022: Markarbeten och pålning påbörjades för den nya byggnaden.

Början av 2023: Grunden till den nya byggnaden gjöts och den nya byggnaden började att byggas.

Våren 2024: Huset är på plats och invändiga ytskikt kommer till. Utvändiga markarbeten och finplanering runt huset startar.

Hösten 2024: Den nya byggnaden väntas stå klar inför skolstart och det nya biblioteket slår upp sina dörrar.

Kontakt Lindome Bibliotek

Kontakt

Almåsskolan åk 4-9
Sagbrovägen
437 31 Lindome
031-317 10 30, 0709-32 43 47 administratör

Postadress till skolan
Mölndals stad
Almåsskolan
431 82 Mölndal

Fler kontaktuppgifter

Karta, Almåsskolan

Linda Svensson
Rektor
Almåsskolan 4-9
Valåsskolan F-3
031-317 10 34

Sofi Ljungholm
Biträdande rektor
Almåsskolan 4-6
031-317 10 31

Ann-Louise Rantanen
Biträdande rektor
Almåsskolan 7-9
031-317 10 32

Dela på:

Senast uppdaterad