Mer om Peppared F-3

Peppared F-3 har mångåriga traditioner som storsamlingar, Pepparedsvarvet, Valborgsfirande, påsk- och jullunch, Lucia och Fritidshemmens dag.

Storsamling

Varje termin har alla klasser ansvar för varsin storsamling på skolan. Klassens föräldrar är välkomna som publik. Barnen får därigenom träna på att framträda och tala inför grupp. Samtidigt blir det en väldigt kul upplevelse för hela skolan.

Samlingen kan handla om ett aktuellt arbetsområde eller händelse. Den brukar framföras med sång och musik. Ibland spelar klassen teater, dansar eller läser upp sina egna texter. Treorna brukar spela blockflöjt och till jul är det de som håller i luciatåget.

Utöver klassernas samlingar brukar hela skolan samlas för att uppmärksamma olika högtider eller aktuella händelser till exempel ett författarjubileum, Valborg och julavslutning.

Pepparedsvarvet

Varje läsår springer barnen på skolan Pepparedsvarvet. Det börjar med uppvärmning. Barnen startar sedan gemensamt. Efter halva loppet är det vätskekontroll, sedan väntar en brant stigning innan de springer i mål.
Alla som fullföljer loppet får ett diplom.

Skolans fadderbarn

Skolan har ett fadderbarn på Haiti. Han heter Zameguy och är född i september år 2010. Vi samlar in pengar till Zameguy efter elevrådets förslag. Vi har till exempel växlat in 50-öringar, sålt påskris och haft musikal där inträdet gått till vårt fadderbarn.

IKT - informations- och kommunikationsteknologi

Våra elever i år ett till tre delar en iPad med en kamrat.  Vi har smartboard eller projektor i samtliga klassrum. Det digitala läromedlet används som en del i undervisningen.

Trygghet

Pepparedsskolan är en liten skola med ca 100 barn, vilket ger en lugn och trygg start i skollivet. På en liten skola är det lätt för all personal att se och lära känna alla barnen på skolan. Det är också en trygghet för barnen att de känner igen oss vuxna och kan våra namn. Vårt motto är att alla barn är alla vuxnas ansvar.

Trots att skolan är liten försöker vi alltid vara minst två rastvakter på gården, vilket är en trygghet både för barn och personal.

Omgivningen är så gott som trafikfri. Vi har en utemiljön med närhet till naturen som stimulerar till lek och rörelse samt egen skolskog och skoläng.

Vi har ett eget kök där barnen serveras god och näringsrik mat tillagad från grunden. Vi äter lunch i våra klassrum, elever och lärare tillsammans.

Rastaktiviteter

För att gagna rörelse och aktivitet på rasterna finns det ett rastaktivitetsråd bestående av åtta elever och en pedagog. Dessa elever leder aktiviteter samtliga långraster från måndag till torsdag. Här erbjuds övriga elever att på frivillig basis medverka i roliga , elevledda, aktiviteter.

Kontakt

Balltorpsskolan, Peppared åk F-3
Peppareds torg 10
431 50 Mölndal
031-317 10 33 administratör

Fler kontaktuppgifter

Karta, Peppared


Dela på:

Senast uppdaterad