Om Bosgårdsskolan

Vi arbetar för att eleverna på olika sätt skall få uppleva att de är en del av samhället och omvärlden.

En del av helheten

Eleverna får lära sig att ta del av och vårda naturen genom vår egen stadsodling, skogsutflykter och källsortering. I samband med FN-dagen fokuserar vi extra på vikten av solidaritet och medmänsklighet både globalt och i våra vardagliga relationer.

Utflykter till bibliotek, museum, bondgårdar och Ekehagens forntidsby är viktiga inslag som ingår i vår undervisning för att främja elevernas förståelse och känsla av tillhörighet i samhället. Vi har nära till

  • Mölndals museum, vilket innebär att vi enkelt kan ta del av det som museet erbjuder i form av utställningar och skolprogram.
  • Mölndals stadsbibliotek, dit vi ofta går med våra klasser för att läsa böcker, låna böcker och prata med de duktiga bibliotekarierna.
  • Åby ishall och Åby bandybana, dit alla elever går varje vinter. Eleverna i årskurs F-3 går ca 5 gånger för att åka skridskor per läsår.
  • Åby simhall. Alla eleverna i årskurs 3 gör ett simprov som sedan avgör om man ska erbjudas undervisning i simskola. De som behöver får sedan simundervisning på skoltid för att klara målen i årskurs 6.

Hälsa och rörelse

Vi främjar kontinuerligt motion och rörelse genom extra rörelsepass i lektionerna, rastaktiviteter och olika fritidsaktiviteter. Trivselledarna på skolan skapar varje vecka gemenskap och rörelse på skolgården med varierade rastaktiviteter. En gång per termin anordnas ett skollopp för att skapa vi-känsla och en positiv bild av motion.

Mat

All mat på skolan lagas på plats av våra egna kockar. Med stort engagemang arbetar vi med och för våra elever och dess hälsa. Vi bakar allt bröd själva och varje lunch serveras alltid med en varierande salladsbuffé.

Följ oss på Instagram @bosgardsskolanskok

Trygghet och trivsel

I vårt förebyggande och främjande arbete för trygghet och trivsel är tidiga insatser viktigt. På skolan har vi en trygghetsgrupp och ett starkt elevhälsoteam som består av specialpedagog, kurator, skolsköterska och skolpsykolog.

Båda arbetar för elevernas hälsa, lärande och välmående. Vår specialpedagog följer eleverna från förskoleklass till 3:an ock kartlägger elevers olika behov, vilket innebär att vi tidigt kan skapa en lärmiljö som främjar alla elevers lärande.

Kontakt

Bosgårdsskolan åk F-3
Frälsegårdsgatan
431 42 Mölndal
0708-71 44 34 administratör
031–315 20 09 rektor

Fler kontaktuppgifter

Karta, Bosgårdsskolan

Dela på:

Senast uppdaterad