Undervisning

Läroplanen genomsyras av fem olika förmågor som eleverna ska utveckla under sin tid i skolan. Dessa förmågor tränas i samtliga ämnen.

Ipad och barnhänder

Nyckelkompetenser

På Bosgårdsskolan har vi valt att kalla de här fem förmågorna för nyckelkompetenser. Varje klass har en uppsättning färgglada nycklar i klassrummet som vi använder i undervisningen. Dessa hjälper oss att fokusera på förmågorna och påminner eleverna om vilken förmåga vi arbetar med att utveckla. Förmågorna vi tränar är

  • kommunikativ förmåga
  • begreppslig förmåga
  • analytisk förmåga
  • metakognitiv förmåga
  • informationshantering

Läsning och skrivning

På Bosgårdsskolan har vi valt att satsa extra mycket på den tidiga läs- och skrivutvecklingen då vi sett att det ger goda resultat hos våra elever. Genom att avsätta tid för utbildning inom läs- och skrivutveckling har pedagogerna höjt sin kompetens. Under läsåren 15/16 samt 16/17 har pedagogerna gått Läslyftet, skolverkets kompetensutvecklingsinsats i språk-, läs- och skrivdidaktik.

Elevdokumentation

Eleverna på Bosgårdsskolan kan följa sin egen utveckling genom dokumentationsverktyget Unikum. Här samlar de undervisande pedagogerna allt som rör eleven så att både elever och föräldrar på ett enkelt sätt kan följa utvecklingen framåt. Unikum är också plattformen för kommunikation mellan skola och hem. Här lägger lärare och rektor veckobrev och annan information som ska nå hemmet.

Kontakt

Bosgårdsskolan åk F-3
Frälsegårdsgatan
431 42 Mölndal
0708-71 44 34 administratör
031–315 20 09 rektor

Fler kontaktuppgifter

Karta, Bosgårdsskolan

Dela på:

Senast uppdaterad