Brattåsskolan

Brattåsskolan är en pedagogisk enhet i östra Kållered för elever i årskurs F-3.

Om skolan

Brattåsskolan ligger vackert belägen alldeles intill skolskogen vid foten av Brattåsberget. På Brattåsskolan går cirka 300 elever med cirka 40 pedagoger som arbetar här. Vår skola arbetar med åldershomogena grupper. Lärare, förskollärare och fritidspedagoger arbetar i arbetslag kring gemensamma elever.

Elevernas bästa i fokus

Vår kompetenta lärarpersonal i förskoleklass, skola och fritidshem arbetar varje dag för att ge våra elever goda förutsättningar. Vi är en skola där all vår personal arbetar i arbetslag med elevernas bästa i fokus. På Brattåsskolan satsar vi mycket på rastverksamhet och de flesta av våra lärare i fritidshem är ute på alla raster. Varje dag erbjuds våra elever flera olika aktiviteter på rasten och vi har en bod där de kan låna lekmaterial. Vi arbetar mycket med trygghet och studiero för att skapa en trivsam skola där våra elever vill var och där förutsättningarna för lärande är goda. Vi har höga förväntningar på både vuxna och barn där vi ser samverkan mellan hem och skola som viktiga nycklar i ett framgångsrikt arbete.

Relaterad information

Kontakt

Brattåsskolan åk F-5
Streteredsvägen 9
428 32 Kållered
031-315 13 58 administratör

Postadress till skolan
Mölndals stad
Brattåsskolan
431 82 Mölndal

Fler kontaktuppgifter

Brattåsskolan, karta

Lena Törning
Rektor
Brattåsskolan
031-315 13 91

Dela på:

Senast uppdaterad