Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Om Brattåsskolan

Elevers inflytande är en viktig del av förskolans och skolans uppdrag. Våra olika råd, elevråd, biblioteksråd och miljöråd, har till uppgift att utveckla de demokratiska tankarna hos våra elever.

Elevinflytande och elevmedverkan

Vi vill utveckla entreprenöriellt lärande, därför att dagens samhälle ställer höga krav på individen när det gäller kunskap och social kompetens. Var och en ska lära sig att ta ansvar för sitt lärande och sin väg mot att nå målen i våra styrdokument. Vi lär oss individuellt och i grupp och vi lär oss på olika sätt. För att barn och unga ska stå väl rustade betonas det livslånga lärandet, med den naturliga starten i förskolan.

Projekt Lärande på riktigt

Skolan är med i projektet tillsammans med tio enheter i Mölndal som samarbetar med Göteborgs Universitet. Samarbetet bygger på att hitta en hållbar skolutvecklings-strategi som är kopplad till ett systematiskt kvalitetsarbete i förvaltningen (SKF). Detta arbete påbörjas under vårterminen och som start kommer skolans elever tillsammans med sina pedagoger att bygga upp ett e-bibliotek med elevernas egna texter.

Detta arbete kopplas ihop med Genrepedagogikens tankar och språkutvecklingsprojektet ”Across borders with languages”.

Brattåsskolan på Bokmässan

Brattåsskolan var på Bok- och biblioteksmässan för att visa upp sitt e- bibliotek: brattas.elevbocker.se

Elever var med dessa dagar och de fick chansen att intervjua kända författare på plats. Pedagoger och elever hade också en föreläsning på det Digitala torget!

Skolans bibliotek

Vi har ett välutrustat bibliotek, som startade som ett av stadens modellbibliotek. Några av skolans aktiviteter inspireras av och utgår ifrån skolbiblioteket såsom Världs-bokdagen. Skolans bibliotek har ett bokningssystem där eleverna i skolans biblioteksråd tillsammans med våra bibliotekarier har hand om utlåningen.

Relaterad information

Kontakt

Brattåsskolan åk F-5
Streteredsvägen 9
428 32 Kållered
031-795 34 10
0739-90 77 85 administratör
brattasskolan@molndal.se

Fler kontaktuppgifter

Brattåsskolan, karta

Annika Fallström
Rektor
Brattåsskolan
Östergårdsskolan
031-315 13 91
annika.fallstrom@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-10-29 08.31