Eklandaskolan

Eklandaskolan är en F-6 skola som ligger i utkanten av Eklanda med Änggårdsbergen som närmaste granne. Under en vanlig dag hos oss möts eleverna av engagerade pedagoger som brinner för att se varje elev och skapa tillgängliga lärmiljöer som främjar varje elevs utveckling.

På skolan går cirka 650 elever uppdelade i 26 klasser från förskoleklass till år 6. Klasserna är åldershomogena och arbetslagen består av lärare, fritidspedagoger och resurspersonal. Varje elev har en pedagog från arbetslaget som mentor. Under skoldagen sker lärandet i olika grupperingar som styrs av innehåll och aktivitet för att möta varje elevs behov.

Fokusområden

Ett fokusområde som vi arbetar med är språket. En medveten språkinlärning ska genomsyra samtliga ämnen under skoldagen. Andra områden vi fokuserar på är daglig fysisk aktivitet, IKT och hållbar utveckling.

Fritidshemmet

Efter skoldagens slut tar fritidsverksamheten över. Fritids i förskoleklass, åk 1, åk 2 & åk 3 är åldershomogent medan åk 4 – 6 har en integrerad verksamhet. Alla elever i åk 1 – 3 har även möjlighet att gå på vårt Utefritids. Där bedrivs fritidsverksamheten utomhus varje dag med devisen ”allt man kan göra inne kan man göra ute”. Under rubriken Eklandaskolans Fritidshem hittar du vad som gäller om din son/dotter vill gå på/byta till utefritids.

Följ oss på Facebook, där får ni se ett urval av vad vi på Eklandaskolan gör under dagarna!

Relaterad information

Kontakt

Eklandaskolan åk F-6
Eklanda allé 15
431 59 Mölndal
031-315 32 83 Administratör
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Karta, Eklandaskolan

Malin Ek
Biträdande rektor
Eklandaskolan år 1-6

Ulrika Reistad
Biträdande rektor
Eklandaskolan

Eva Happstadius
Rektor
Eklandaskolan

Dela på:

Senast uppdaterad