Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Eklandaskolan

Eklandaskolan är en F-6 skola som ligger i utkanten av Eklanda med skogen som närmaste granne. Under en vanlig dag hos oss möts eleverna av engagerade pedagoger som brinner för att se varje elev och skapa en läromiljö som främjar varje elevs utveckling.

På skolan går cirka 650 elever uppdelade i 26 klasser från förskoleklass till år 6. Klasserna är åldershomogena och arbetslagen består av lärare, fritidspedagoger och resurspersonal. Varje elev har en pedagog från arbetslaget som mentor. Under skoldagen sker lärandet i olika grupperingar som styrs av innehåll och aktivitet för att möta varje elevs behov.

Fokusområden

Ett fokusområde som vi arbetar med är språket. En medveten språkinlärning ska genomsyra samtliga ämnen under skoldagen. Andra områden vi fokuserar på är daglig fysisk aktivitet, IKT och hållbar utveckling.

Fritidshemmet

Efter skoldagens slut tar fritidsverksamheten över. Fritids i förskoleklass, år 1 och år 2 är åldershomogent medan år 3 – 6 har en gemensam verksamhet. Alla elever i år 1 – 3 har även möjlighet att gå på vårt Utefritids. Där bedrivs fritidsverksamheten utomhus varje dag med devisen ”allt man kan göra inne kan man göra ute”.

Följ oss på Facebook, där får ni se ett urval av vad vi på Eklandaskolan gör under dagarna!

Relaterad information

Kontakt

Eklandaskolan åk F-6
Eklanda allé 15
431 59 Mölndal
031-315 32 83 administratör
eklandaskolan@molndal.se

Karta, Eklandaskolan

Carina Olsson
Rektor
Eklandaskolan år F-6
031-315 32 81
carina.olsson@molndal.se


Malin Ek
Biträdande rektor
Eklandaskolan år 1-6
0728-56 35 96
malin.ek@molndal.se

Ulrika Reistad
Biträdande rektor
Eklandaskolan Förskoleklass och fritidshem
0720-14 91 81
ulrika.reistad@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-09-12 13.23