Eklandaskolan

Eklandaskolan är en F-6 skola som ligger i utkanten av Eklanda med Änggårdsbergen som närmaste granne. Under en vanlig dag hos oss möts eleverna av engagerade pedagoger som brinner för att se varje elev och skapa tillgängliga lärmiljöer som främjar varje elevs utveckling.

På skolan går cirka 510 elever uppdelade i 22 klasser från förskoleklass till år 6. Klasserna är åldershomogena och arbetslagen består av lärare, fritidspedagoger och resurspersonal. Varje elev har en pedagog från arbetslaget som mentor. Under skoldagen sker lärandet i olika grupperingar som styrs av innehåll och aktivitet för att möta varje elevs behov.

Fritidshemmet

Efter skoldagens slut tar fritidsverksamheten över. Fritids i förskoleklass, åk 1, åk 2 & åk 3 är åldershomogent medan åk 4 – 6 har en integrerad verksamhet. Alla elever i åk 1 – 3 har även möjlighet att gå på vårt Utefritids. Där bedrivs fritidsverksamheten utomhus varje dag med devisen ”allt man kan göra inne kan man göra ute”. Under rubriken Eklandaskolans Fritidshem hittar du vad som gäller om din son/dotter vill gå på/byta till utefritids.

Följ oss på Facebook, där får ni se ett urval av vad vi på Eklandaskolan gör under dagarna!

Rastsamverkan

Syftet med rastsamverkan är att skapa trygga raster för alla våra elever. Vi har skapat en plats som heter Lektorget med lekmateriel och aktiviteter som alla elever är välkomna till när de har rast. Två pedagoger är ute och bedriver något vi kallar rastsamverkan. Här kan eleverna göra allt ifrån att sitta ner och läsa en tidning till att uppträda på "Öppen scen" som sker ca en gång/vecka.

Relaterad information

Kontakt

Eklandaskolan åk F-6
Eklanda allé 15
431 59 Mölndal
031-315 32 83 administratör

Karta, Eklandaskolan

Malin Ek
Biträdande rektor
Eklandaskolan år 1-6
0728-56 35 96

Eva Happstadius
Rektor
Eklandaskolan
031-315 32 81

Ulrika Reistad
Biträdande rektor
Eklandaskolan
0720-14 91 81

Dela på:

Senast uppdaterad