Eklandaskolans fritidshem

Eklandaskolan erbjuder fritidshemsplats för alla elever från förskoleklass till år 6. För de yngre åldrarna, förskoleklass, åk 1, åk 2 & åk 3 är grupperna åldershomogena, det vill säga att fritidsverksamheten bedrivs med elever från samma årskull. 2023/2024 samarbetar åk två och tre i ett 2 - 3 fritids för att ha möjlighet att ge eleverna en mer varierad eftermiddag med olika aktiviteter. Även för eleverna i åk 4 – 6 bedrivs en åldersintegrerad verksamhet. Eleverna i år 1 – 3 har även möjlighet att gå på vårt utefritids.

Dagliga verksamheten

Verksamheten på Eklandaskolans fritidshem styrs precis som under skoldagen av Läroplanen Lgr 22. Tillsammans med eleverna skapar pedagogerna en fritidsvistelse där huvudmålet är att ge varje elev en meningsfull fritid. Detta genom att dagligen erbjuda eleverna en variation av aktiviteter såsom idrott, musik, skapande och utevistelse.

I flera av fritidsavdelningarna bedrivs verksamheten genom klubbar. Eleverna har då själva möjlighet att välja vilka klubbar de vill delta i exempelvis syklubb, dramaklubb eller idrottsklubb. Klubbarnas livslängd beror på elevernas intresse och aktivitet och kan sträcka sig allt ifrån en månad till ett läsår. Resultatet av klubbarnas verksamhet får ofta hela eller delar av skolan ta del av genom utställningar, konserter eller föreställningar.

Delaktighet

Varje avdelning har kontinuerligt fritidsråd då barnens tankar och idéer lyfts fram. Elevernas tankar är sedan en av grundstenarna när pedagogerna formar verksamheten.

Utefritids

Eleverna i förskoleklass får på våren en förfrågan om de, när de börjar ettan, vill gå på Eklandaskolans utefritids. Denna fritidsavdelning är åldersintegrerad och innefattar elever från år 1, 2 och 3. Här bedrivs i stort sett all verksamhet utomhus i de vackra och kuperade Änggårdsbergen med devisen ”allt man kan göra inne kan man göra ute”. Då skolan slutar står personalen redo med ryggsäckar packade med mellanmål och diverse saker som behövs för en fritidseftermiddag såsom spel, tidningar och pyssel.

Elever som vill byta till eller från utefritids har möjlighet att göra detta vid terminsslut, både innan jul och innan sommarlovet. Vi har tyvärr ingen möjlighet att erbjuda provperioder på ett annat fritidshem.

Öppettider

Fritidshemmets öppettider är 6.30 - 18.00 för de elever som går i förskoleklass, åk 1, 2 och 3. Åk 4 - 6 har möjlighet att vara på fritids från det att skolan slutar till 17.00.

7.30 äter de elever som har behov av omsorg frukost i skolans bamba. Därefter går eleverna ut en stund innan skolan ringer in klockan 8.00. Om ditt barn äter frukost hemma men ni har behov av omsorg från 7.30 har vi pedagoger som möter upp eleverna ute vid klätterställningen utanför förskoleklassens ingång.

Öppnings- och stängningsfritids (6.30 - 7.30 samt 17.00 - 18.00) bedrivs i förskoleklassens lokaler, centralt i huvudbyggnaden.

Kontakta oss gärna för mer information.

Relaterad information

Kontakt

Eklandaskolan åk F-6
Eklanda allé 15
431 59 Mölndal
031-315 32 83 administratör

Postadress till skolan
Mölndals stad
Eklandaskolan
431 82 Mölndal

Karta, Eklandaskolan

Eva Happstadius
Rektor
Eklandaskolan
031-315 32 81


Malin Ek
Biträdande rektor
Eklandaskolan år 1-6
0728-56 35 96

Dela på:

Senast uppdaterad