Eklandaskolans IKT

På Eklandaskolan arbetar vi för att alla elever, och pedagoger på ett naturligt sätt integrerar IKT i den dagliga verksamheten.

Alla elever på Eklandaskolan ska kunna använda IKT som ett redskap för lärande, verktyg för att söka, granska, lagra, producera, redovisa och utbyta information och för att kommunicera. Alla elever ska med andra ord ha den digitala kompetens som dagens och framtidens samhälle kräver.

Digitala verktyg

Vi på Eklandaskolan arbetar enligt metoden 1 till 1 vilket innebär att alla elever i åk 1 – åk 6 har tillgång till ett eget digitalt verktyg. I dagsläget är det Chromebook & iPads som eleverna kan använda sig av. Vilket verktyg som är aktuellt beror på ålder, behov och ämne.

Netikett

Alla elever och all personal på Eklandaskolan ska kunna använda IKT utifrån ett etiskt förhållningssätt. Netikett ska genomsyra verksamheten i alla åldrar. Netikett (eng. netiquette eller Network etiquette) är en typ av oskrivna regler som underlättar vårt umgänge på internet. ”Kolla källan” har gjort en sammanställning av de vanligaste netikettreglerna för e-post, webb och sociala medier och det är bland annat dessa vi använder oss av när vi arbetar med detta.

Unikum

Den digitala plattform vi använder oss av i Mölndals stad, och så även på Eklandaskolan, är Unikum. Det är en plattform för kommunikation mellan vårdnadshavare och skola. Här kan pedagoger och elever skriva inlägg i sin egen eller klassens blogg och på så sätt dokumentera och visa upp vad vi jobbar med på skolan. Det är på Unikum vårdnadshavaren kan följa sina barns utveckling då pedagogerna arbetar kontinuerligt med elevernas bedömning och individuella utvecklingsplaner samt visar planeringarna för olika arbetsområden.

Eklandaskolan på Facebook

Vi på Eklandaskolan har en egen Facebooksida. Där kan ni följa det dagliga arbetet från skolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Klicka här för att komma dit!

Relaterad information

Kontakt

Eklandaskolan åk F-6
Eklanda allé 15
431 59 Mölndal
031-315 32 83 administratör
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Karta, Eklandaskolan

Eva Happstadius
Rektor
Eklandaskolan


Malin Ek
Biträdande rektor
Eklandaskolan år 1-6

Dela på:

Senast uppdaterad