Eklandaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Planen är till för att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder, samt förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling av alla på vår skola.

Kontakt

Eklandaskolan åk F-6
Eklanda allé 15
431 59 Mölndal
031-315 32 83 administratör
eklandaskolan@molndal.se

Karta, Eklandaskolan

Eva Happstadius
Rektor
Eklandaskolan
031 – 315 32 81
eva.happstadius@molndal.se


Malin Ek
Biträdande rektor
Eklandaskolan år 1-6
0728-56 35 96
malin.ek@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-07-01 14.16