Eklandaskolans traditioner

På Eklandaskolan har vi ett antal traditioner som följer med oss under åren. Här får du läsa om ett urval av dessa.

Eklandavarvet

Under en dag springer alla elever Eklandavarvet. Eleverna har 30 minuter på sig och springer/joggar/går så många varv de hinner. Tillsammans försöker vi komma så långt ut i Europa som möjligt. Alla har en gemensam uppvärmning innan loppet och sedan ger sig eleverna iväg årskursvis, alla i sin egen takt.

Världsboksdagen

Vi uppmärksammar Världsboksdagen på flera olika sätt. De elever som vill får klä ut sig till en sagofigur, gå en tipspromenad och lyssna på sagostund. 

Eklanda OS/Idrottsdag

En friidrottsdag för alla våra elever på våren som våra idrottslärare ansvarar för.

Bazar

Under våren ordnar vi en Bazar där eleverna tillsammans med sina lärare planerar och genomför olika aktiviteter för att samla in pengar till ett välgörande ändamål. Vilket ändamål vi samlar pengar till bestämmer eleverna genom skolans elevråd.

Mellofesten

I samband med Melodifestivalen anordnar fritidshemmen sedan många år en egen Mellofest där eleverna får uppträda inför sina kompisar på de andra fritidshemmen.

Fritidshemmens dag

Den andra tisdagen i maj firas fritidshemmens dag över hela Sverige. Detta är ett sätt att belysa den viktiga verksamheten som fritidshemmet har. På Eklandaskolan har vi haft lite olika aktiviteter under åren allt från hattparad till stationer kopplat till fritidshemmens mål på skolan.

Kontakt

Eklandaskolan åk F-6
Eklanda allé 15
431 59 Mölndal
031-315 32 83 administratör

Karta, Eklandaskolan

Eva Happstadius
Rektor
Eklandaskolan
031-315 32 81


Malin Ek
Biträdande rektor
Eklandaskolan år 1-6
0728-56 35 96

Dela på:

Senast uppdaterad