Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Kvalitet i förskola och skola

För att utveckla och förbättra utbildningen arbetar vi kontinuerligt och systematiskt med planering och uppföljning bland annat enkäter.

Ansvarsfördelning

Skolnämnden har det övergripande ansvaret för planering, uppföljning och utveckling för förskola och skola. Ansvaret för gymnasieskola och vuxenutbildning har utbildningsnämnden.

Lokalt på varje skolenhet har förskolechef och rektor ansvar för detta. Förvaltningskontoret på skolförvaltningen samt utbildningsförvaltningen har i uppgift att säkerställa, samordna och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet.

Mål tas fram inom prioriterade områden, där kommunledningen ser förbättringsmöjligheter och sannolikhet att nå positiva resultat. Mål uttrycker ambitioner på ett mätbart sätt. Mål är alltså uttryckta så att förbättringen kan utvärderas.

Fullmäktige prioriterar

 • Kvalitet och resursförbrukning inom förskolan ska stå sig väl i relation till övriga GR-kommuner
 • Elevernas kunskapsnivå i grundskolan är högre än genomsnittet i GR
 • Eleverna uppfattar grundskolan i Mölndal som trygg, hjälpsam och utvecklande
 • Eleverna ska få mer tid med pedagoger i den obligatoriska skolan
 • Samtliga gymnasieelever ska få förutsättningar att nå målen inom fyra år
 • Samtliga vuxenstuderande ska få möjlighet att nå sina individuella målsättningar
 • Arbetsmiljön i Mölndals stad ska motverka ohälsa
 • Alla ska känna sig välkomna i Mölndals stad

Skolnämnden och utbildningsnämnden funderar över hur måluppfyllelse kan ske och har en verksamhetsplan med övergripande direktiv för vad som fordras för att nå målet. Syftet med verksamhetsplanering är alltså att tydligt visa vad som behövs för att nå målet. Lokalt görs motsvarande planering på varje förskole- och skolenhet.

Jämförelser och utvärderingar

Genom bedömning, mätning, utvärdering, kontroller eller annan uppföljning får vi kunskap om vad som händer och om vi når våra mål. Så här tänker vi kring uppföljning, mätning och utvärdering i barnomsorg och utbildning.

 • Mätning, övervakning och kontroll signalerar att allt fungerar som planerat eller om det inte gör det. Vi går från tro till vetande.
 • Mätning ger underlag för faktabaserade beslut om bland annat förbättringar och eventuella utvecklingsinsatser.
 • Jämförelser med andra kommuner visar om resultat är tillfredsställande och ger impulser till utveckling och erfarenhetsutbyte.
 • Uppföljning och utvärdering används också för att ge föräldrar, elever och andra intresserade medborgare information om utbildningen.

Enkäter skola

​Göteborgsregionens kommuner har en gemensam årlig enkätundersökning som går ut till elever och deras vårdnadshavare. Gymnasiet samt åk 2, 5 och 9 i grundskolan omfattas av enkäten 2018 och svaren ger viktig information om hur skolan uppfattas. Ta del av årets svar på din skola, i Mölndal samt i jämförelse med andra GR-kommuner genom totalrapportenPDF.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Almåsskolan Åk5.pdf 692.2 kB 2018-07-13 10.17
Almåsskolan åk9.pdf 725.6 kB 2018-07-13 10.17
Balltorpsskolan Åk2.pdf 680.1 kB 2018-07-13 10.17
Balltorpsskolan Åk5.pdf 692 kB 2018-07-13 10.17
Bosgårdsskolan Åk2.pdf 680.5 kB 2018-07-13 10.17
Brattåsskolan Åk2.pdf 680.7 kB 2018-07-13 10.17
Brattåsskolan Åk5.pdf 692.8 kB 2018-07-13 10.17
Eklandaskolan Åk2.pdf 680.5 kB 2018-07-13 10.17
Eklandaskolan Åk5.pdf 692.7 kB 2018-07-13 10.17
FAQ GR Elevenkät.pdf 109.4 kB 2018-07-13 10.17
Fässbergsskolan Åk5.pdf 692 kB 2018-07-13 10.17
Fässbergsskolan åk9.pdf 728 kB 2018-07-13 10.17
Glasbergsskolan Åk2.pdf 680.7 kB 2018-07-13 10.17
Glasbergsskolan Åk5.pdf 691.9 kB 2018-07-13 10.17
Hallenskolan Åk2.pdf 680 kB 2018-07-13 10.17
Hallenskolan Åk5.pdf 692.7 kB 2018-07-13 10.17
Hallenskolan åk9.pdf 725.6 kB 2018-07-13 10.17
Hällesåkersskolan Åk2_empty.pdf 486.9 kB 2018-07-13 10.17
Katrinebergsskolan Åk2.pdf 679.7 kB 2018-07-13 10.17
Katrinebergsskolan Åk5.pdf 691.6 kB 2018-07-13 10.17
Krokslättsskolan Åk2.pdf 680.9 kB 2018-07-13 10.17
Krokslättsskolan Åk5.pdf 692.6 kB 2018-07-13 10.17
Kvarnbyskolan åk9.pdf 727.3 kB 2018-07-13 10.17
Kvarnhjulet Åk2.pdf 680.2 kB 2018-07-13 10.17
Kvarnhjulet Åk5.pdf 691.3 kB 2018-07-13 10.17
Kvarnhjulet åk9.pdf 725.4 kB 2018-07-13 10.17
Lackarebäcksskolan Åk2.pdf 680.8 kB 2018-07-13 10.17
Lackarebäcksskolan Åk5.pdf 692.6 kB 2018-07-13 10.17
Mölndal Åk2.pdf 693.3 kB 2018-07-13 10.17
Mölndal Åk5.pdf 708.9 kB 2018-07-13 10.17
Mölndal åk9.pdf 741.5 kB 2018-07-13 10.17
Pepparedsskolan Åk2.pdf 678.7 kB 2018-07-13 10.17
Rävekärrsskolan Åk2.pdf 680.4 kB 2018-07-13 10.17
Rävekärrsskolan Åk5.pdf 692.2 kB 2018-07-13 10.17
Sinntorpsskolan 4-9 Åk5.pdf 692.6 kB 2018-07-13 10.17
Sinntorpsskolan 4-9 åk9.pdf 727.1 kB 2018-07-13 10.17
Sinntorpsskolan F-3 Åk2.pdf 683.3 kB 2018-07-13 10.17
Skånhällaskolan 8-9 åk9.pdf 728.2 kB 2018-07-13 10.17
Skånhällaskolan F-6 Åk2.pdf 683 kB 2018-07-13 10.17
Skånhällaskolan F-6 Åk5.pdf 693.3 kB 2018-07-13 10.17
Streteredsskolan åk9.pdf 726.7 kB 2018-07-13 10.17
Sörgårdsskolan åk9.pdf 727.2 kB 2018-07-13 10.17
Toltorpsskolan Åk2.pdf 680.6 kB 2018-07-13 10.17
Toltorpsskolan Åk5.pdf 692.5 kB 2018-07-13 10.17
Valåsskolan Åk2.pdf 680 kB 2018-07-13 10.17
Västerbergsskolan Åk2.pdf 678.5 kB 2018-07-13 10.17
Västerbergsskolan Åk5.pdf 690.5 kB 2018-07-13 10.17
Östergårdsskolan Åk2.pdf 679.8 kB 2018-07-13 10.17
Östergårdsskolan Åk5.pdf 690.5 kB 2018-07-13 10.17
Filer.zip 54.1 MB 2018-07-13 11.12
Totalrapport GR Elevenkät 2018_20180507.pdf 540.4 kB 2018-07-13 11.17

Enkäter förskola och pedagogisk omsorg

Ta del av våra senaste enkätsvar för förskolor och pedagogisk omsorg. 2018 års enkät genomförs hösten 2018.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Rapport_Barnsjövägens förskola.pdf 281.2 kB 2018-07-13 11.01
Rapport_Bifrost förskola.pdf 281.8 kB 2018-07-13 11.01
Rapport_Bosgårdens förskolaJu pl.pdf 280.7 kB 2018-07-13 11.01
Rapport_Bosgårdens förskolaJu st.pdf 282.6 kB 2018-07-13 11.01
Rapport_Bosgårdens förskolaToral.pdf 281.1 kB 2018-07-13 11.01
Rapport_Broslätts förskola.pdf 281.8 kB 2018-07-13 11.01
Rapport_Bräcka förskola.pdf 282 kB 2018-07-13 11.01
Rapport_Bölets förskola.pdf 299 kB 2018-07-13 11.01
Rapport_Eklanda Gårds förskola.pdf 280.4 kB 2018-07-13 11.01
Rapport_Eklanda Torgs förskola.pdf 280.2 kB 2018-07-13 11.01
Rapport_Ek-o-lek Barnomsorg_empty.pdf 92.2 kB 2018-07-13 11.01
Rapport_Ekskogens förskola.pdf 281.7 kB 2018-07-13 11.01
Rapport_Enerbackens förskola.pdf 281.3 kB 2018-07-13 11.01
Rapport_Fågelstens förskola.pdf 281 kB 2018-07-13 11.01
Rapport_Gastorps förskola.pdf 281 kB 2018-07-13 11.01
Rapport_Glasbergets förskola.pdf 281.6 kB 2018-07-13 11.01
Rapport_Guldkremlan.pdf 279.9 kB 2018-07-13 11.01
Rapport_Gundefjällets förskola.pdf 281.2 kB 2018-07-13 11.01
Rapport_Gärdesängens förskola.pdf 281.4 kB 2018-07-13 11.01
Rapport_Hagåkers förskola.pdf 280.5 kB 2018-07-13 11.01
Rapport_Happy Kids.pdf 280.6 kB 2018-07-13 11.01
Rapport_Heljereds förskola.pdf 281.4 kB 2018-07-13 11.01
Rapport_Höganäs förskola.pdf 280.7 kB 2018-07-13 11.01
Rapport_Idavallen.pdf 279.2 kB 2018-07-13 11.01
Rapport_Karin Boye.pdf 281.5 kB 2018-07-13 11.01
Rapport_Katrinebergs förskola.pdf 281.7 kB 2018-07-13 11.01
Rapport_Krokodilen_empty.pdf 91.8 kB 2018-07-13 11.01
Rapport_Krokslätts förskola.pdf 283 kB 2018-07-13 11.01
Rapport_Kvarnhjulet.pdf 281.1 kB 2018-07-13 11.01
Rapport_Kyrkängens förskola.pdf 280.1 kB 2018-07-13 11.01
Rapport_Lackarebäcks förskola.pdf 282.2 kB 2018-07-13 11.01
Rapport_Lindormen_empty.pdf 91.8 kB 2018-07-13 11.01
Rapport_Mölndal, grundurval.pdf 322.5 kB 2018-07-13 11.01
Rapport_Ormås förskola.pdf 280.8 kB 2018-07-13 11.01
Rapport_Pedagogisk omsorg Kåller.pdf 308.7 kB 2018-07-13 11.01
Rapport_Pedagogisk omsorg Mölnda.pdf 287.6 kB 2018-07-13 11.01
Rapport_Peppareds förskolor.pdf 280 kB 2018-07-13 11.01
Rapport_Ryets förskola.pdf 280.9 kB 2018-07-13 11.01
Rapport_Rävekärrsskolans förskol.pdf 282.8 kB 2018-07-13 11.01
Rapport_Sinntorps förskola.pdf 281.7 kB 2018-07-13 11.01
Rapport_Småfolkets förskola.pdf 281.1 kB 2018-07-13 11.01
Rapport_Stensjöns förskola.pdf 281.9 kB 2018-07-13 11.01
Rapport_Stjärnan.pdf 278.2 kB 2018-07-13 11.01
Rapport_Stretereds förskola.pdf 282.1 kB 2018-07-13 11.01
Rapport_Svejserdalens förskola.pdf 281.3 kB 2018-07-13 11.01
Rapport_Sörgårdens förskola.pdf 281.8 kB 2018-07-13 11.01
Rapport_Toltorps förskola.pdf 282.9 kB 2018-07-13 11.01
Rapport_Trollbäckens förskola.pdf 281.9 kB 2018-07-13 11.01
Rapport_Valås förskola.pdf 281.6 kB 2018-07-13 11.01
Rapport_Vetekornet.pdf 278.4 kB 2018-07-13 11.01
Rapport_Vommedalens förskola.pdf 281.9 kB 2018-07-13 11.01
Rapport_Ålegårdens förskola.pdf 281.6 kB 2018-07-13 11.01
Rapport_Ängens förskola.pdf 279 kB 2018-07-13 11.01
Rapport_Östergårdsskolans försko.pdf 281.7 kB 2018-07-13 11.01

Personalutbildning

I vår lärande organisation är kompetensutveckling central. Vi anser att personal som arbetar med barn och ungdomar behöver befinna sig i en ständigt pågående lärprocess och vi delar in kompetensutveckling i två riktningar:

 • Kompetensförstärkning - att lära sig mer om något man redan kan.
 • Kompetensförnyelse - att lära sig något helt nytt

Personalens kompetens är viktig för att lyckas med måluppfyllelse. Kompetens är inte bara att ha vetskap om något, utan också att ha viljan och förmågan att åstadkomma något i praktiken.

Internationellt

Mölndals förskolor och skolor har alltid flera internationella projekt på gång. Det internationella engagemanget innebär att både personal och elever får resa långt utanför Sveriges gränser och ta emot besök från världens alla hörn. Läs mer om detta under Internationellt arbete.

Kontakt

Skolförvaltningen
Förskola och grundskola
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 20 20
skola@molndal.se 

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-16.30
fredag     8.00-16.00

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2016-12-29 15.59