Val av grundskola

I Mölndal finns det både kommunala grundskolor och fristående grundskolor som elever kan välja att gå i.

Val av kommunal grundskola, förskoleklass

Inför läsåret 2022/2023 ska alla elever välja skola till förskoleklassen. En e-tjänst för skolvalet är under uppbyggnad och planeras öppna i februari.

Om du vill att ditt barn ska gå i en annan kommunal skola än den som gäller för det område där ni bor behöver du göra ett aktivt val. Mölndals stad ska så långt det är möjligt förverkliga dina önskemål.

Ta reda på vilket skolområde ditt barn tillhör genom att gå in på kartan över skolområdena Skriv in din adress och tryck på den röda markeringen. Då ser du skolornas länkar.

Du som förälder kan också välja skolgång i en annan kommuns grundskola eller i en fristående skola. Du kontaktar då själv den skola som önskas.

Inflyttning och byte av skola

Vid inflyttning i Mölndals kommun eller önskemål om byte av befintlig skola, görs anmälan på blanketten Val av skola  Pdf, 61.3 kB. Där hittar du skolornas adresser. Blanketten skickas till den önskade skolan. En e-tjänst är under uppbyggnad.

Principer för skolplacering

Huvudregeln är att eleven ska placeras på den skola vårdnadshavarna önskar. Om en skola väljs av fler elever än den kan ta emot görs ett urval utifrån några förutbestämda principer.

Under pågående arbete med e-tjänst och den digitala processen kommer informationen här att uppdateras efter hand.

Resor​ till och från skola

Väljer du en annan skola än den som eleven geografiskt tillhör, får du i regel själv ordna resor till och från skolan. Detta gäller också om ditt barn väljer att gå i en annan förskoleklass. 

Fritidshem

Frivillig kulturskola

Fristående skolor och andra kommuners skolor

Vill du ansökan om plats i fristående skola eller kommunal skola i annan kommun så gör du det direkt till den skola du valt.

Skolgång - rättigheter och skyldigheter

Alla barn är skolpliktiga från det kalenderår barnet fyller sex år till utgången av vårterminen det år barnet fyller 16 år.

Sexåringar kan också få börja årskurs 1 i grundskolan, om du som förälder önskar det. Om det finns särskilda skäl, och vårdnadshavarna begär det, kan kommunen besluta att barnet får börja grundskolan vid åtta års ålder.

Kontakt

Skolförvaltningen
Förskola och grundskola
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad