Val av grundskola

I Mölndal finns 22 kommunala grundskolor. Mölndals stad ska så långt det är möjligt förverkliga dina önskemål.

Val av kommunal grundskola

Ditt barn placeras i en skola närmast folkbokföringsadressen. Om du vill att ditt barn ska gå i en annan kommunal skola än den som gäller för det område där ni bor får du göra ett aktivt val. Detta gäller också om ditt barn finns i en annan kommun men vill börja i någon av Mölndals kommunala grundskolor.

Ta reda på vilket skolområde ditt barn tillhör genom att gå in på kartan över skolområdena skriv in din adress och tryck på den röda markeringen. Då ser du skolornas länkar.

Anmälan och besked

Meddela ert val så snart som möjligt.  Det är viktigt för att vi ska kunna planera ditt barns skolgång. Skicka anmälan till rektorn vid den skola som ni valt.

Anmälan gör du på blanketten Val av skola  Pdf, 61.3 kB.där du hittar skolornas adresser dit du skickar din ifyllda blankett.

Du kommer att få besked om ditt barn får plats i den skola som du valt inom ca två veckor efter att din anmälan kommit in.

Förtur

Om en skola väljs av fler elever än den kan ta emot, får de elever som bor i närheten förtur. Du som förälder kan också välja skolgång i en annan kommuns grundskola eller i en fristående skola.

Resor​

Väljer du en annan skola än den som eleven geografiskt tillhör, får du i regel själv ordna resor till och från skolan. Detta gäller också om ditt barn väljer att gå i en annan förskoleklass. 

  •  Riktlinjerna för skolskjuts 

Förskoleklass

Från höstterminen 2018 är förskoleklass för sexåringar obligatorisk. Förskoleklassen har fortsatt stort inslag av skapande arbete och lek, men är nu en del av skolplikten.
Det är riksdagen som fattat beslutet om obligatoriskt förskoleklass för alla barn i Sverige och alla måste gå i skolan i minst tio år. Ändringen börjar formellt gälla 1 januari 2018, men den första årskullen som berörs är de som börjar höstterminen 2018.

Utbildningen i förskoleklass leds av förskollärare och är 15 timmar i veckan i skolan.

Fritidshem

Frivillig kulturskola

Fristående skolor och andra kommuners skolor

Vill du ansökan om plats i fristående skola eller kommunal skola i annan kommun så gör du det direkt till den skola du valt.

Skolgång - rättigheter och skyldigheter

Alla barn är skolpliktiga från det kalenderår barnet fyller sex år till utgången av vårterminen det år barnet fyller 16 år.

Sexåringar kan också få börja årskurs 1 i grundskolan, om du som förälder önskar det. Om det finns särskilda skäl, och vårdnadshavarna begär det, kan kommunen besluta att barnet får börja grundskolan vid åtta års ålder.

Kontakt

Skolförvaltningen
Förskola och grundskola
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad