Val av grundskola

I Mölndal finns det både kommunala grundskolor och fristående grundskolor som elever kan välja att gå i. På den här sidan kan du läsa mer om att önska skola i Mölndal.

Ansökan skolval

Skolvalet 2024 är stängt.

Besked

Du kommer att få besked senast den 15 mars 2024. Beskedet kommer via mejl.

Önska skola i Mölndal

Inför varje hösttermin ska alla barn önska skola inför förskoleklassen. Skolvalet gäller även för vissa skolor i Mölndal där fortsatt årskurs inte erbjuds.

Varje elev har rätt till ett fritt skolval. Det betyder att eleven i mån av plats kan söka den skola som eleven vill. Genom att göra ett aktivt skolval ökar chanserna att barnet får gå på den skola som hen vill gå på.

Om du inte ansökt i tid

Vi har ingen möjlighet att ta emot ansökningar efter att e-tjänsten har stängt. Ditt barn kommer att få placering på en skola nära hemmet. Besked om detta kommer vid mejl eller brev senast den 15 mars.

Skolplacering - såhär fungerar det

Alla barn har rätt till en skolplacering nära hemmet. Nära hemmet betyder inte nödvändigtvis den skola som är allra närmast. Urvalet görs så att alla elever ska kunna ha ett rimligt avstånd till sin skola. I vissa fall tar vi hänsyn till om eleven har syskon som går på en skola. Ta reda på vilka skolor som ligger nära ert hem genom att gå in på kartan över skolområdena.

Skriv barnets folkbokföringsadress i sökrutan och klicka på adressraden, då ser du vilka skolor som finns i området.

Du som vårdnadshavare kan också välja skolgång i en annan kommuns grundskola eller i en fristående skola. Du måste då själv kontakta den skola som önskas. Du informerar oss om detta genom att använda samma e-tjänst för skolvalet och där ange att du väljer ett annat alternativ. Om du inte informerar oss om var ditt barn kommer att gå så kommer du att bli kontaktad av kommunen inför skolstart.

Riktlinjer och urval

Vårt mål är alltid att barnet ska placeras på den skola som vårdnadshavarna önskar, men ibland finns det fler sökanden än platser på en skola. Då behöver vi göra ett urval.

Se gärna vår film om hur det går till att välja skola:

Vid inflyttning i Mölndal

Om du är vårdnadshavare till en elev som flyttar till Mölndal så ska du lämna in önskemål om skola via e-tjänsten:

Vid önskemål om byte av skola

Inför varje terminsstart har vi en skolbytesperiod. Alla skolbyten sker i mån av plats och till terminsstart.

Skolbytesperioderna är i oktober och i april inför nästa terminsstart.

Resor​ till och från skola

Om ditt barn valt en annan skola än den som gäller utifrån folkbokförings­adressen så får du i regel själv stå för kostnaderna för skolskjuts.

Fritidshem

Barn som går i kommunal förskola behöver inte ansöka om plats på fritidshem. Barn som går i fristående verksamhet eller i pedagogisk omsorg behöver ansöka om fritidsplats.

Vid skolbyte flyttas fritidsplatsen automatiskt över till den nya skolan.

Frivillig kulturskola

Vanliga frågor och svar om skolvalet

Det händer nu när ansökningsperioden har stängt

Vad händer efter att e-tjänsten stängt?
Efter att vi stängt e-tjänsten kommer våra placeringshandläggare gå igenom alla ansökningar och matcha dem mot skolans lediga platser. För att det ska vara så effektivt som möjligt för dig, ditt barn och för skolan så kommer vi att arbeta med skolplaceringarna i jämn takt.

När och hur får jag besked?
Senast den 15 mars 2024 kommer ni att ha fått ett besked. Det kommer via mejl.

Om jag inte får skolan jag önskar, kan jag ställa mitt barn i kö?
Nej, det finns inga köer till våra kommunala skolor. Det är våra regler för skolplacering i förskoleklass och grundskola som gäller när vi placerar alla elever.

Om du sökt en fristående skola i kommunen kan de bäst ge svar på hur det ser ut för deras process.

Varför har jag inte fått mitt besked om skolplacering när andra har fått det?

Vi arbetar i jämn takt med skolplaceringarna. Det är inte säkert att du får besked samtidigt som andra. Detta gäller även om ni har valt samma skola. 

Lediga platser, fördelning och önskemål


Kommer jag att få den skola jag önskar?
Vi kan inte på förhand säga vilken skola ditt barn kommer att få en plats i. Att du önskar en viss skola betyder inte att ditt barn kommer att få just den.

Vilken skola ditt barn får beror på:

 • Hur många som önskat samma skola som ditt barn.
 • Hur många lediga platser skolan har.
 • Var de som önskat samma skola bor.
 • Ditt barns folkbokföringsadress.

Vad händer om det är fler som önskar en skola än vad det finns platser?
Då utgår vi från våra urvalsgrunder för att bedöma vilken elev som har mest rätt till platsen, mer information hittar du här: Riktlinjer för skolval och skolplacering: Pdf, 225.7 kB.

 1. Särskilda skäl för att ta emot eleven.
 2. Syskonförtur om eleven har syskon i samma skola i årskurs 1-3 och skolan ligger nära hemmet.
 3. Placering enligt den relativa närhetsprincipen.
 4. Absolut närhet.
 5. Lottning.

Hur vet jag hur många elever skolan jag önskar tar in?
Hur många elever en viss skola kan ta emot varierar. Efter att vi fått in alla önskemål jämför vi med lediga platser på skolan och gör vår placering. Under pågående skolvalsperiod kan vi inte ge besked om ditt barn kommer att få plats eller inte.

Kan mitt barn och barnets klasskompisar hamna på flera olika skolor när vi ska byta?
Ja, det kan hända. Detta beror på vilka skolor vårdnadshavarna önskar, var eleverna bor och hur många lediga platser det finns på skolorna ni önskat. Vi utgår ifrån elevens folkbokföringsadress och inte vilken skola de går på nu.

Mitt barn har inte blivit placerad på den skola vi valde i skolvalet, kan vi överklaga beslutet?

I beslutet som du har fått om skolplacering hittar du information om hur du överklagar.

Kan jag önska vilken klass mitt barn ska gå i?
Nej, det går bara att önska vilken skola du helst vill att ditt barn går i. Det går inte att önska vem eller vilka kompisar ditt barn ska gå med, eller i vilken klass du vill att barnet går i.

Vi har valt en fristående skola för vårt barn, hur gör jag då?

Om du under ansökningsperioden inte visste än om ditt barn har plats på en fristående skola och därför även har önskat en kommunal skola kommer ditt barn få en skolplacering.

Om ni har tackat ja till en plats på en fristående skola ska ni kontakta skolförvaltningen för att tacka nej till er placering på en kommunal skola.

Om ni har tackat nej, eller inte fått en plats på en fristående skola som ni har ansökt till gäller den skolplacering på kommunal skola som ni får besked om.

Ansökningsprocessen


Vilka skolor och årskurser ska göra ett skolval?
Skolvalet gäller för alla elever som ska börja i förskoleklass under hösten 2024.

Skolvalet gäller även för elever i:

 • Årskurs 3 på Bosgårdsskolan, Brattåsskolan, Hällesåkersskolan, Sinntorpsskolan F-3 och Valåsskolan.

 • Årskurs 5 på Krokslättsskolan och Toltorpsskolan.

 • Årskurs 6 på Balltorpsskolan, Eklandaskolan, Glasbergsskolan, Katrinebergsskolan, Lackarebäcksskolan, Rävekärrsskolan, Skånhällaskolan och Västerbergsskolan.

Är det först till kvarn som gäller för skolvalsplacering?
Nej, det är inte först till kvarn som gäller. Vi går igenom alla ansökningar nu när e-tjänsten är stängd.

Mitt barn har särskilda behov, vad gäller?
I e-tjänsten skolval fanns det möjlighet att ange särskilda skäl i en informationsruta vid önskemål om skola. Du kan behöva komplettera med intyg som beskriver och styrker skälen. I så fall kontaktar vi dig.

Kan jag ändra mitt skolval?
Efter den 30 november kan du inte göra några ändringar om ditt barn börjar i förskoleklass.

Efter den 31 januari 2024 kan du inte göra några ändringar för övriga årskurser.

Jag har inte fått ett bekräftelsemejl. Vad gör jag?
Kontrollera din skräppost, ibland hamnar mejl där. Om du inte hittar bekräftelsemejlet eller upplever problem med användningen av e-tjänsten kan vi guida dig via telefon. Ring kontaktcenter på 031-315 10 00 så hjälper vi dig.

Vad händer om jag inte har gjort ett skolval?
Om du inte har gjort ett aktivt skolval placeras ditt barn på en skola nära hemmet.

Skolgång - rättigheter och skyldigheter

Alla barn är skolpliktiga från det kalenderår barnet fyller sex år till utgången av vårterminen det år barnet fyller 16 år.

Undantag från skolplikten

Efter begäran av vårdnadshavare kan ett barn få skolplikten uppskjuten ett år om det finns särskilda skäl till detta. Finns det särskilda skäl för att börja förskoleklass tidigare kan det också vara möjligt. Kontakta oss på skolförvaltningen.

Kontakt

Skolförvaltningen
Förskola och grundskola
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad