Hallenskolan

Hallenskolan är en F-9 skola med 420 elever. Hallenskolan är en skola för alla. Varje elev ska få lyckas utifrån sina förutsättningar.

Gul skolbyggnad med många cyklar parkerade utanför

Skolans elever och lärare är indelade i F, 1-3, 4-6 och 7-9. Fritidsverksamheten på Hallenskolan är från förskoleklass till årskurs 6. I och med att varje fritidspedagog eller förskolelärare är kopplad till en klass så träffar eleverna samma vuxna på både för- och eftermiddagar vilket skapar en trygghet.

Vi har ett bibliotek på skolan som är bemannat några dagar i veckan. På biblioteket kan du få hjälp med informationssökning, källkritik och du kan låna böcker. Genom detta arbetssätt vill vi öka barns och elevers intresse för läsning.

Hallenskolan har en utemiljö som skapar möjligheter. Vi har en stor skolgård och i vår skolskog kan eleverna möta en annan miljö för undervisning.

Relaterad information

Kontakt

Hallenskolan åk F-9
Källåsvägen
428 35 Kållered
0765-174061 administratör

Fler kontaktuppgifter

Karta, Hallenskolan


Anna Lillieroth
Biträdande rektor
Hallenskolan
031-315 35 54

Dela på:

Senast uppdaterad