Hallenskolan

Hallenskolan är en F-9 skola med 420 elever. Hallenskolan är en skola för alla. Varje elev ska få lyckas utifrån sina förutsättningar.

Skolans elever och lärare är indelade i F, 1-3, 4-6 och 7-9. Fritidsverksamheten på Hallenskolan är från förskoleklass till årskurs 6. I och med att varje fritidspedagog eller förskolelärare är kopplad till en klass så träffar eleverna samma vuxna på både för- och eftermiddagar vilket skapar en trygghet.

Vårt bibliotek på skolan är bemannat av en bibliotekarie. Bibliotekarien undervisar i informationssökning och källkritik samt genomför bokprat. Allt för att öka barns och elevers intresse för läsning.

Hallenskolan har en utemiljö som skapar möjligheter. Vi har en stor skolgård och i vår skolskog kan eleverna möta en annan miljö för undervisning.

Relaterad information

Kontakt

Hallenskolan åk F-9
Källåsvägen
428 35 Kållered
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Fler kontaktuppgifter

Karta, Hallenskolan


Jeanethe Bergman
Rektor
Hallenskolan

Annika Brodin
Biträdande rektor
Hallenskolan

Dela på:

Senast uppdaterad