Föräldrars inflytande, Katrinebergsskolan

Brukarrådet arbetar med att öka föräldrainflytandet i skolan. Vi träffas cirka två gånger per termin.

Det är önskvärt att föräldrar från varje klass/ förskoleklass/ fritidshem är med på varje brukarrådsmöte. Rektor och personalrepresentanter är med varje gång.

Kontakt

Katrinebergsskolan åk F-6
Amaryllisgången 4
031-317 10 33 administratör
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Fler kontaktuppgifter

Karta, Katrinebergsskolan

Rose-Marie Conway
Rektor
Katrinebergsskolan


Dela på:

Senast uppdaterad