Krokslättsskolan

Krokslättsskolan ligger i norra Mölndal, med närhet till både Göteborg och centrala Mölndal. Skolan ligger i direkt anslutning till Safjället och dess härliga natur och motionsspår. I närheten av skolan ligger också Krokslätts idrottsplats och vi använder oss av både skogen och idrottsplatsen i vår dagliga undervisning.

Krokslättsskolan. Foto: Linda Blom

Gamla anor - ny teknik

Skolan har cirka 280 elever i åk F-5 och av dessa går de flesta på något av våra fem fritidshem. Krokslättsskolan kännetecknas av både det gamla och det nya. Den stora skolbyggnaden uppfördes redan 1911 och den andra byggnaden är relativt nybyggd.

Krokslättsskolan är en "en till en- skola" där alla elever har tillgång till ett eget digitalt lärverktyg.

Trivselledare TL

Elever som är utbildade trivselledare. Foto: Linda Blom 

Vårterminen 2014 gick vi med i Trivselledarprogrammet för att öka trivsel och gemenskap på rasterna. Några elever i åk 3-5 har blivit utvalda att vara trivselledare och leda roliga aktiviteter på förmiddagsrasterna. Alla elever som vill deltar i de olika lekarna. Våra trivselledare får utbildning en gång per termin tillsammans med andra skolor i Mölndal.

Relaterad information

Kontakt

Krokslättsskolan åk F-5
Landshövdingegatan 1
431 38 Mölndal
0707-25 82 28 Administratör

Postadress till skolan
Mölndals stad
Krokslättsskolan
431 82 Mölndal

Fler kontaktuppgifter

Karta, Krokslättsskolan

Leona Phillips
Rektor
Krokslättsskolan
031-315 13 38

Dela på:

Senast uppdaterad