Krokslättsskolan

Krokslättsskolan ligger i norra Mölndal, med närhet till både Göteborg och centrala Mölndal. Skolan ligger i direkt anslutning till Safjället och dess härliga natur och motionsspår. I närheten av skolan ligger också Krokslätts idrottsplats och vi använder oss av både skogen och idrottsplatsen i vår dagliga undervisning.

Krokslättsskolan. Foto: Linda Blom

Gamla anor - ny teknik

Skolan har 245 elever i åk F-5 och av dessa går 200 elever på något av våra fem fritidshem. Krokslättsskolan kännetecknas av både det gamla och det nya. Den stora skolbyggnaden uppfördes redan 1911 och den andra byggnaden är relativt nybyggd.

Skolan arbetar aktivt med internationalisering och har i ett par år ingått i ett projekt där vi har haft ett internationellt samarbete med Kina.

Nu är vi med i ett Erasmus+ projekt tillsammans med en skola i Slovenien och
England gällande att vidareutveckla utomhuspedagogik. På Krokslättsskolan
arbetar vi mycket med just utomhuspedagogik.

Krokslättsskolan är en "en till en- skola" där alla elever har tillgång till ett eget digitalt lärverktyg.

Trivselledare TL

Elever som är utbildade trivselledare. Foto: Linda Blom 

Vårterminen 2014 gick vi med i Trivselledarprogrammet för att öka trivsel och gemenskap på rasterna. Några elever i åk 3-5 har blivit utvalda att vara trivselledare och leda roliga aktiviteter på förmiddagsrasterna. Alla elever som vill deltar i de olika lekarna. Våra trivselledare får utbildning en gång per termin tillsammans med andra skolor i Mölndal.

Relaterad information

Kontakt

Krokslättsskolan åk F-5
Landshövdingegatan 1
431 38 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Fler kontaktuppgifter

Karta, Krokslättsskolan

Torbjörn Broomé
Rektor
Krokslättsskolan

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-05-10 13.39