Krokslättsskolans förskoleklass och fritidsverksamhet

På alla våra fritidsavdelningar har vi behöriga fritidspedagoger och förskollärare. Här får eleverna utveckla sina sociala färdigheter och sina kreativa förmågor, i leken med sina kamrater liksom i planerade och pedagogstyrda aktiviteter.

Varje avdelning har tillgång till idrottssalen en gång per vecka och vi har nära till naturen på Safjället som ligger alldeles intill skolan. Krokslättsvallen är också ett ställe dit vi ofta går för att leka gemensamma lekar eller t.ex. spela fotboll och annan spontan lek.

Vi arbetar efter Lgr 11, kap. 1 och 2 samt kap. 4 som har tillkommit särskilt för fritidshemsverksamheten.

På loven försöker vi göra någon utflykt med eleverna varje vecka. Ibland varje avdelning för sig och ibland tillsammans, två eller flera avdelningar.

Förskoleklassen

Förskoleklassen på Krokslättsskolan är ett skolförberedande år där vi arbetar med att skapa en trygg, stödjande, uppmuntrande och rolig lärmiljö för våra elever. Vi har två förskoleklasser som heter Guldpiraten och Silverhajen.

Vi arbetar språkutvecklande genom Bornholmsmodellen, rim och ramsor, sång, skapande, lekskrivande och berättande. Vi ser att språkutvecklingen sker hela tiden i elevernas upplevelser då de sätter ord på saker och händelser, samarbetar och samtalar med varandra och oss vuxna.

Matematiken finns med oss dagligen i många naturliga situationer. Vi pratar matte, använder konkret material och mattebok.

Vi går till Safjället och utforskar, samtalar och upptäcker med alla våra sinnen. Väl på Safjället leker vi också. När vi har rast leker vi på vår egna skolgård. Vi värdesätter den fria leken och dess betydelse för inlärning och utveckling. Vi har fri lek på schemat varje dag där alla elever får välja mellan olika styrda aktiviteter. Pedagoger är alltid med under den fria leken och då spelar vi spel, leker affär, dansar, bygger i byggrummet, ritar och målar, pärlar.

Förskoleklassverksamheten börjar kl 8.30 och slutar 13.00 Därefter börjar fritidsverksamheten i samma lokaler. Förskoleklassens fritids heter Älgen.

Kontakt

Krokslättsskolan åk F-5
Landshövdingegatan 1
431 38 Mölndal
0707-25 82 28 Administratör

Postadress till skolan
Mölndals stad
Krokslättsskolan
431 82 Mölndal

Fler kontaktuppgifter

Karta, Krokslättsskolan

Dela på:

Senast uppdaterad