Krokslättsskolans profil

Naturnära Krokslättsskolan ligger i anslutning till Safjällets naturområde. Skog, ängar och små tjärnar används i undervisningen och utomhuspedagogik har blivit ett nyckelord. Med naturen så nära inpå knuten, blir våra elever kreativa på rasterna och det finns mycket att ta sig för.

Krokslättsskolan. Foto: Linda Blom

Informations- och kommunikationsteknik, IKT- ”en till en skola”.

På Krokslättsskolan har varje elev tillgång till ett eget lärverktyg. Alla på skolan, både personal och elever, arbetar med UNIKUM som är ett webbverktyg för skola. Som övriga skolor i mölndal använder vi sedan i höstas oss av G Suite for Education (före detta GAFE)

Bibliotek - Bokläsningen stimulerar både läsande, skrivande och allmänbildningen. Att kunna läsa böcker ökar elevens självkänsla.

På Krokslättsskolan

  • Har vi ett välutrustat bibliotek.
  • Har vi öronmärkta pengar som går till en ”litteratursatsning” varje läsår.
  • Biblioteksråd – elever och lärare.
  • Elevmedverkan - Eleverna på Krokslättsskolan är med och påverkar sin skolsituation genom samtal, klassråd, elevråd och biblioteksråd.
  • Elevledda utvecklingssamtal.
  • Föräldramedverkan - utvecklingssamtal, föräldramöten samt brukarråd.

Kontakt

Krokslättsskolan åk F-5
Landshövdingegatan 1
431 38 Mölndal
0707-25 82 28 Administratör

Fler kontaktuppgifter

Karta, Krokslättsskolan

Dela på:

Senast uppdaterad