Biblioteket på Kvarnbyskolan

Kvarnbyskolan har ett bibliotek i världsklass.

Vi är stolta över att vårt bibliotek som första skolbibliotek i göteborgsområdet vunnit det fackliga förbundets DIK:s utnämning Skolbibliotek i världsklass 2014.

Kvarnbyskolans skolbibliotek har öppet varje dag. Vi har en egen bibliotekarie som finns här för att hjälpa eleverna med allt de kan behöva. Vi har en biblioteksgrupp bestående av elever från olika klasser. Gruppens uppgifter är planera olika sorts aktiviteter kring läsning och böcker och att marknadsföra biblioteket på skolan.

Bibliotek och projekt 

Biblioteket erbjuder lektioner i informationssökning och källkritik, bokprat med mera. Genom biblioteket kan du som har rätt till att låna talböcker få tillgång till Legimus, som är en nedladdningstjänst från MTM. Behöver man böcker på andra språk än svenska så finns det från och med 2017 ett flerspråkigt flytande bokbestånd mellan skolbiblioteken.

Författarbesök

Varje år bjuder skolan in populära ungdomsförfattare för att inspirera eleverna till läslust. Författarna som gästat oss tidigare år är bland annat Sveriges första läsambassadör Johan Unenge, Katarina von Bredow, Niklas Krog, Mårten Sandén, Lisa Bjärbo och Christina Waldén, Riita Jacobsson, Sara Ohlsson, Jack Werner och Charlotte Cederlund.

Kontakt

Kvarnbyskolan åk 7-9
Allén
431 35 Mölndal
031-315 32 40 administratör

Postadress till skolan
Mölndals stad
Kvarnbyskolan
431 82 Mölndal

Fler kontaktuppgifter

Karta, Kvarnbyskolan


Ulf Berglund
Rektor
Kvarnbyskolan
031-315 32 41

Catharina Theorin
Biträdande Rektor
Kvarnbyskolan
031-315 32 42

Dela på:

Senast uppdaterad