Lackarebäcksskolans profil

I Lackarebäcksskolans arbete med att erövra framtiden, inte bara möta den, satsar vi på en modern lärmiljö med god tillgång till informations- och kommunikationsteknik, IKT.

Närområdet kring skolan bjuder på spännande möjligheter att bedriva undervisning utomhus.

På lagom avstånd hittar man Gunnebo slott med trädgårdar som vi besöker med eleverna. Vi har också Kvarnbyn med sitt vattenfall och Mölndals museum är ett mycket välbesökt ställe i vår närmiljö.   

Informations- och kommunikationsteknik, IKT

Mölndalsstads IKT-satsningar har gjort det möjligt för både elever och lärare att hitta nya sätt att lära. Nya sätt som skapar utrymme för kreativitet, nytänkande och glädje hos såväl elever som lärare.

Böcker och läsning

Ska genomsyra det dagliga arbetet. Vi har tillgång till stads- och skolbibliotek som inspirerar till läsutveckling. Varje barn skall få möjlighet att reflektera och utveckla sitt eget lärande i en trevlig läsmiljö både inne och ute. Vi lägger också stor vikt och tid på att vägleda eleverna vid val av litteratur.

Elevmedverkan

Inflytande är viktigt i det dagliga arbetet. Barnen skall delta i planeringen av sitt eget arbete. Den individuella utvecklingsplanen ska utarbetas av pedagogen, barnet och föräldern tillsammans. Vi pratar om barnets utveckling efter förgående utvecklingssamtal samt vilka insatser som behövs framåt för att barnet minst når målen i åk 3, åk 5 och åk 9.

Barnen ska kunna påverka sin skolsituation genom samtal, klassråd, elevråd, fritidsråd, miljöråd, matråd och brukarråd.

Föräldrarna ges möjlighet till inflytande och delaktighet genom besök i skolan, utvecklingssamtal, föräldramöten samt deltagande i brukarrådet

Brukarråd

Brukarrådet arbetar med att öka föräldrainflytandet i skolan och träffas tre till fem gånger per termin.

Det är önskvärt att föräldrar från varje klass, förskoleklass, fritidshem är med på varje brukarrådsmöte.

Rektor och personalrepresentanter är med varje gång.

Brukarrådsprotokoll finns på Unikum.

Relaterad information

Kontakt

Lackarebäcksskolan åk F-6
Frimärksgatan 13
431 66 Mölndal
0708-63 35 98 administratör
lackarebacksskolan@molndal.se

Fler kontaktuppgifter

Karta, Lackarebäcksskolan

Therése Johansson
Rektor
Lackarebäcksskolan år F-6
Grundsär Lackarebäcksskolan
0720-04 13 04
therese.johansson02@molndal.se


Jenny Rappe
Biträdande rektor
Lackarebäcksskolan F-6
Särskild undervisningsgrupp
0765-17 29 65
jenny.rappe@molndal.se

Peter Stenman
Biträdande rektor
Lackarebäcksskolan F-6
Förskoleklass och fritidshem
0768-81 56 05
peter.stenman@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-07-03 14.27