Lackarebäcksskolans profil

I Lackarebäcksskolans arbete med att erövra framtiden, inte bara möta den, satsar vi på en modern lärmiljö med god tillgång till informations- och kommunikationsteknik, IKT.

Närområdet kring skolan bjuder på spännande möjligheter att bedriva undervisning utomhus.

På lagom avstånd hittar man Gunnebo slott med trädgårdar som vi besöker med eleverna. Vi har också Kvarnbyn med sitt vattenfall och Mölndals museum är ett mycket välbesökt ställe i vår närmiljö.   

Informations- och kommunikationsteknik, IKT

Mölndalsstads IKT-satsningar har gjort det möjligt för både elever och lärare att hitta nya sätt att lära. Nya sätt som skapar utrymme för kreativitet, nytänkande och glädje hos såväl elever som lärare.

Böcker och läsning

Ska genomsyra det dagliga arbetet. Vi har tillgång till stads- och skolbibliotek som inspirerar till läsutveckling. Varje barn skall få möjlighet att reflektera och utveckla sitt eget lärande i en trevlig läsmiljö både inne och ute. Vi lägger också stor vikt och tid på att vägleda eleverna vid val av litteratur.

Elevmedverkan

Inflytande är viktigt i det dagliga arbetet. Barnen skall delta i planeringen av sitt eget arbete. Den individuella utvecklingsplanen ska utarbetas av pedagogen, barnet och föräldern tillsammans. Vi pratar om barnets utveckling efter förgående utvecklingssamtal samt vilka insatser som behövs framåt för att barnet minst når målen i åk 3, åk 5 och åk 9.

Barnen ska kunna påverka sin skolsituation genom samtal, klassråd och elevråd.

Föräldrarna ges möjlighet till inflytande och delaktighet genom besök i skolan, utvecklingssamtal, samrådsmöten och föräldramöten.

 

Kontakt

Lackarebäcksskolan åk F-6
Frimärksgatan 13
431 66 Mölndal
031-315 23 67, 0708-63 35 98 administratör

Fler kontaktuppgifter

Karta, Lackarebäcksskolan

Torbjörn Broomé
Rektor
Lackarebäcksskolan år F-6
031-315 14 96


Suzana Denian
Tillförordnad biträdande rektor
Lackarebäcksskolan 1-6
076-517 29 65

Jonas Wassman
Biträdande rektor
Lackarebäcksskolan F-6
Förskoleklass och fritidshem
031-315 23 65

Dela på:

Senast uppdaterad