Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Lackarebäcksskolan

För oss är det viktigt att alla ska känna sig trygga på skolan. Därför har vi ett aktivt arbete för att motverka mobbing och annan kränkande behandling.

Ur innehållet i vår värdegrund

  • Vi vill ge barn trygghet genom tydliga normer och gränser.
  • Vi ingriper när någon inte håller sig inom dessa.
  • Vi månar om våra barns självförtroende genom uppmuntran och beröm i deras arbete.
  • Vi arbetar för att alla ska bli goda läsare och växa som människor.
  • Vi vill ge våra barn goda kamratrelationer genom återkommande samtal om kamratskap.
  • Vi arbetar för en god social kompetens i enlighet med vår likabehandlingsplan.
  • Vi vill ge våra barn en god arbetsmiljö genom gemensamma aktiviteter.
  • Barn och vuxna lär känna andra utanför den egna gruppen.
  • Vi anser att alla ska visa hänsyn och respekt för andra.
  • Vi använder ett språk utan svordomar och reagerar vid alla former av kränkningar.
  • Vi hälsar på alla när vi möts.

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Pdf, 189 kB.

Relaterad information

Dela på:

Senast uppdaterad