Trivselledare

Vårterminen 2014 beslutade Lackarebäcksskolan för att gå med i Trivselledarprogrammet för att öka trivseln på rasterna.

Trivselledarprogrammet går ut på att några elever på skolan har blivit utvalda att vara trivselledare och i med det vara ansvariga för olika aktiviteter på långrasterna. Barnen får utbildning en gång per termin i de olika lekarna och får belöning efter varje genomförd termin.

Alla barn som vill deltar i de olika lekarna/aktiviteterna. Detta har gjort att både leken och förmågan att skapa nya kontakter har ökat. Barnen har fått lära sig både nya och gamla lekar.

Kontakt

Lackarebäcksskolan åk F-6
Frimärksgatan 13
431 66 Mölndal
031-315 23 67, 0708-63 35 98 administratör

Fler kontaktuppgifter

Karta, Lackarebäcksskolan

Torbjörn Broomé
Rektor
Lackarebäcksskolan år F-6
031-315 14 96


Malin Rosander
Biträdande rektor
Lackarebäcksskolan 1-6
031-315 23 66

Jonas Wassman
Biträdande rektor
Lackarebäcksskolan F-6
Förskoleklass och fritidshem
031-315 23 65

Dela på:

Senast uppdaterad