Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

På Östergårdsskolan arbetar vi för allas trivsel, trygghet och utveckling i harmoni. Var och en på vår skola och på vårt fritidshem ska uppleva att stöd ges för att detta ska fungera.

Vår plan utformas i samverkan mellan elever och lärare utifrån två årliga enkäter kring trivsel och inflytande som riktas till eleverna. Planen syftar till att uppnå trygghet för alla och ett jämställt bemötande utan kränkningar.

I första hand vill vi arbeta förebyggande och vårt mål är att detta arbete ska ske i varje barngrupp. Här har varje person, både elev, personal och vårdnadshavare ett stort ansvar att förmedla upplevelser och observationer. Vid behov kan elever ta hjälp av likabehandlingsteamet.

Kontakt

Östergårdsskolan åk F-5
Våmmedalsvägen 25
428 33 Kållered
0739-90 77 85 administratör
ostergardsskolan@molndal.se

Fler kontaktuppgifter

Karta, Östergårdsskolan


Agneta Johansson
Rektor
Brattåsskolan
Östergårdsskolan
0707-69 05 20
agneta.johansson@molndal.se

Linda Krüger
Biträdande rektor
Brattåsskolan
Östergårdsskolan
0728-56 42 20
linda.kruger@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-02-20 18.36