Mångfald på Rävekärrsskolan

Rävekärrsskolans olika skolformer skapar förutsättning för mångfald i elevarbetet och exempel på detta kan du läsa om här.

Under läsåret anordnar vi gemensamma dagar då alla elever från grund- och grundsärskolan arbetar tillsammans i tvärgrupper. Exempel på sådana dagar är skoljoggen, skridsko- och skolskogsdag samt högtidsfiranden. Som ett led i att öka trivseln och tryggheten för eleverna på skolan har vi fadderverksamhet. De äldre eleverna är faddrar till de yngre och gemensamma aktiviteter genomförs under året.

Jordglob gjord av klippdockor. Foto: Åsa Främme

Kontakt

Rävekärrsskolan åk F-6
Fågelbergsgatan 4
431 33 Mölndal
031-315 32 19, 0766-10 62 01 administratör

Karta, Rävekärrsskolan

Jeanethe Bergman
Rektor
Rävekärrsskolan
031-315 32 14

Dela på:

Senast uppdaterad