Skolbiblioteket på Sinntorpsskolan åk 4-9

Skolbiblioteket är öppet fyra dagar i veckan och tar emot planerade klassbesök och spontana besök av elever som vill låna, få boktips eller vill ha en plats att göra skoluppgifter.

Hyllor med böcker och tidningsställ

Biblioteket är centralt placerat i närheten av skolans elevcafé och är en viktig plats för skolans elever.

Vi har en egen bibliotekarie som finns till för elever och personal och arbetar läsfrämjande gentemot skolans alla årskurser. Bibliotekarien erbjuder bland annat bokprat och boksamtal i klassrum och i biblioteket.

För elever med läsnedsättning ordna bibliotekarien Legimus genom MTM. För alla elever finns dessutom tillgång till digitala resurser som ILT Inläsningstjänst, Landguiden samt Alex författarlexikon.

För elever som vill låna böcker på andra språk än svenska finns några titlar på biblioteket. Böcker på andra språk än svenska kan även lånas in från skolbiblioteken i Mölndals gemensamma bestånd.

Läsfrämjande

Sinntorpsskolan använder Lexplore – ett läsutvecklingsverktyg i åk4-åk6. Läsfrämjande projekt planeras att starta upp i de årskurserna under hösten 2022.

För att öka elevernas delaktighet i skolbiblioteksverksamheten kommer även ett biblioteksråd med elever från olika årskurser skapas.

I skolbiblioteket uppmärksammas viktiga dagar som Läslovet, Harry Potter-dagen, Världsbokdagen och ALMA-priset. Genom att lyfta fram litteratur och skylta på ett inbjudande sätt lockas elever, lärare och personal att upptäcka nya författarskap och böcker på olika teman.

Författarbesök

Genom Mölndals Stads Kulturgaranti får eleverna i årskurs 5 och årskurs 8 ett årligt författarbesök. Årskurs 8 deltar i projektet Åttologi som innefattar författarbesök och skriv-workshop samt publicering av elevernas noveller i en gemensam antologi.

Två lyckade författarbesök har ägt rum under det senaste året: Petter Lidbeck och Camilla Jönsson. Deras böcker blev populära att låna i skolbiblioteket både före och efter de besökt oss. Författarbesök är läsfrämjande och roligt samt ger ringar på vattnet för hela skolan.

Kontakt

Sinntorpsskolan åk F-9
Industrivägen
437 36 Lindome
031-315 31 50 administratör

Fler kontaktuppgifter

Karta, Sinntorpsskolan

Marie Nyström
Rektor
Sinntorpsskolan år 4-9
031-315 20 68


Liselotte Skoglund
Biträdande rektor
Sinntorpsskolan år 4-9
031-315 20 56

Dela på:

Senast uppdaterad