Skånhällaskolan

Kunskap, delaktighet och inflytande är viktiga ledord för oss.

Lärarna och eleverna är uppdelade i olika arbetslag och här råder en känsla av småskalighet där alla känner alla och kan se till varje enskild individ. Att känna sig hemma och trygg är en nödvändig plattform för utveckling hos varje individ. På Skånhällaskolan har vi alla möjligheter att ge detta.

Skolan är inte större än att lärarna känner de barn som man har ansvar för. Skånhällaskolan har också ett eget tillagningskök där frukost, lunch och mellanmål serveras.

Skolskog

På  gångavstånd från skolan har vi en egen skolskog där eleverna får möjlighet att möta naturen på olika sätt i undervisningen.

Internationellt engagemang

Vårt internationella engagemang visar sig genom att vi deltar i olika projekt när det gäller att förbättra och bygga upp skolväsendet i Gambia.

Vår målsättning

Skånhällaskolan har sedan flera år en mycket hög måluppfyllelse bland eleverna och vi siktar hela tiden mot en utveckling av verksamheten och fortsatt goda resultat!

  • Skånhällaskolan är för oss en arbetsplats med positiv anda där vi vill att alla skall få uppleva trygghet och gemenskap.
  • Vi vill att eleverna skall känna engagemang och delaktighet i sitt arbete.
  • Skolan skall vara en öppen arbetsplats med ett nära samarbete mellan föräldrar, elever, personal.

 

Relaterad information

Kontakt

Skånhällaskolan åk F-6
Spårhagavägen
437 40 Lindome
031-99 19 97/0708 712440 Administratör
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Fler kontaktuppgifter

Karta, Skånhällaskolan

Annica Karlsson
Rektor
Skånhällaskolan år F-6

Annika Olofsson
Biträdande rektor F-6
Skånhällaskolan

Dela på:

Senast uppdaterad