Mer om Skånhällaskolan

För att såväl elever som personal ska uppleva Skånhällaskolan som en trygg och stimulerande plats har vi utarbetat olika dokument som fastställer vilka ordningsregler som finns, hur man ska bemöta andra, samt en handlingsplan för hur man ska gå vidare om problem inom dessa områden uppstår.

Skånhällaskolan har också en plan för hur man ska arbeta aktivt mot att elever kränks och diskrimineras.

Skånhällaskolans ordningsregler

Reglerna finns för att alla ska trivas och må bra på skolan och om reglerna inte respekteras följer vi upp detta genom att följa den handlingsplan som finns på skolan.

Digital kompetens på Skånhälla

Datorer, internet och andra tekniska hjälpmedel spelar en allt större roll i våra barns liv och på Skånhällaskolan arbetar vi för att barnen ska få de redskap som behövs för att utveckla så kallad digital kompetens och känna sig trygga och säkra med dessa hjälpmedel.

Skånhällaskolans engagemang i Gambia

Skolan har ett internationellt engagemang i samarbete med Gambiagrupperna Göteborg. Flera av skolans lärare har besökt de skolor i Gambia som Skånhällaskolan stödjer. Vartannat år anordnas en stor loppmarknad till förmån för skolorna i Gambia.

Gambia i Västafrika är ett av världens fattigaste länder. Där bidrar Skånhällaskolan till ett bistånds- och utvecklingsarbete genom de svenska Gambiagrupperna. Arbetet är inriktat på att alla barn ska få möjlighet till utbildning. Därför arbetar Gambiagrupperna med byutveckling i de inre, allra fattigaste delarna av Gambia.

Skånhällaskolan samlar tillsammans med den lokala Gambiagruppen in pengar som i sin helhet går till arbetet för skol- och byutveckling.  Skånhällaskolans sponsrar en särskild by som heter Tabajang som ligger svårtillgängligt  cirka 35 mil in i landet på södra sidan av Gambiafloden.

Kontakt

Skånhällaskolan åk F-6
Spårhagavägen
437 40 Lindome
031-317 12 55 administratör

Fler kontaktuppgifter

Karta, Skånhällaskolan

Annica Karlsson
Rektor
Skånhällaskolan år F-6

Dela på:

Senast uppdaterad