Sörgårdsskolan

Sörgårdsskolan är en 6-9 skola med plats för cirka 400 elever. Skolans ambition är att ha 25 elever per klass. Arbetsro och en god studiemiljö är centralt för oss.

Sörgårdsskolan. Foto: Karin Stråhlén.

Vi vill att elever och lärare lär känna varandra i ett förtroendefullt samarbete. Skolan möter den som behöver stöd och hjälp. Vi jobbar hårt med att skolan ska vara en plats där eleverna trivs och har det bra. Vi tror mycket på samarbete och dialog med föräldrar. Det är en framgångsfaktor.

Undervisning med hög kvalitet

Under flera år har Sörgårdsskolan varit en av de bästa skolorna i Sverige när det gäller slutbetyg för årskurs nio. Vi tror att våra höga meritpoäng beror på kunniga och engagerade lärare. De små klasserna skapar en lugn studiemiljö som främjar lärande. Sörgårdsskolan har en mycket välutrustad NO-avdelning, vilket skapar förutsättningar för dig som är särskilt intresserad av naturvetenskapliga ämnen.

Språkval

Sörgårdsskolan erbjuder också språkval i engelska, franska, tyska och spanska. Vi har god tillgång till datorer och teknisk utrustning. Skolan har en pedagog med särskilt ansvar för att utbilda elever och lärare i moderna lärverktyg. Alla elever i årskurs 6-9 får en egen dator.

Elevvård​

Sörgårdsskolan har en väl fungerande skolhälsovård med skolsköterska, skolpsykolog, skolläkare och kurator. Vi arbetar aktivt med att motverka kränkande behandling genom vårt antimobbingsteam. Skolan har regelbundna föräldrakontakter. Eleverna har på rasterna tillgång till skolvärd, elevcafé och uppehållsrum. Skolan har en egen studie- och yrkesvägledare som hjälper våra elever med att utarbeta planer för framtiden.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Sörgårdsskolan Pdf, 180.9 kB.

Relaterad information

Kontakt

Sörgårdsskolan åk 6-9
Hökegårdsgatan 16
431 38 Mölndal
0707-78 33 50 administratör

Fler kontaktuppgifter

Karta, Sörgårdsskolan

Fredrik Melleroth
Rektor
Sörgårdsskolan
0723-81 06 41

Dela på:

Senast uppdaterad