IKT på Sörgårdsskolan

På Sörgårdsskolan strävar vi efter att variera undervisningen och utveckla elevernas lärande med hjälp av informations- och kom­munikations­teknik, IKT. Eleverna i år 6-9 har varsin bärbar dator.

IKT-arbetsplan

På Sörgårdsskolan strävar vi efter att variera undervisningen och utveckla elevernas lärande med hjälp av IKT. Vi har trådlöst WiFi i alla klassrum vilka är utrustade med projektor eller interaktiv projektor, vilket möjliggör en digital utveckling av lärande.

Nuläge

Vi arbetar under Mölndals stads it-enhet och Hotspot-nätverk. Sörgårdsskolan har genom Mölndals stad tillgång till olika lärplattformar som Unikum och Skola24. Alla lärare och elever har en bärbar dator och denna har blivit ett naturligt redskap i undervisningen.

Mål att sträva mot

Att personal och elever skall känna sig trygga i användandet av skolans IKT-utrustning, att både personal och elever, skall ha kompetens att kunna söka information på Internet och att behärska de program som skolan abonnerar på,

  • att all personal ska få fortlöpande kompetensutveckling inom IKT-verktyg
  • att elever tar ansvar och använder digital utrustning så att skolans kunskapskrav gynnas.

Sörgårdsskolan följer Mölndals grundskolors IKT-strategi.

Kontakt

Sörgårdsskolan åk 6-9
Hökegårdsgatan 16
431 68 Mölndal
0707-78 33 50 administratör

Postadress till skolan
Mölndals stad
Sörgårdsskolan
431 82 Mölndal

Fler kontaktuppgifter

Karta, Sörgårdsskolan

Fredrik Melleroth
Rektor
Sörgårdsskolan
0723-81 06 41

Dela på:

Senast uppdaterad