Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Miljöarbete på Sörgårdsskolan

Sörgårdsskolan arbetar med Grön flagg samt strävar efter att ge alla sina elever en god utbildning gällande en hållbar utveckling, som tillfredsställer dagens behov, utan att vi i framtiden äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling förenas i tre aspekter. Ekonomiska, ekologiska och sociala. Det handlar om omsorg om oss själva, om andra, om jorden som vi lever på och om kommande generationer.
Sörgårdsskolan arbetar efter följande punkter.

  • Att kunna ge eleverna kunskaper och insikter om villkoren för människans uthålliga tillvaro på jorden.
  • Hjälpa eleverna att se sammanhang mellan de naturvetenskapliga villkoren för en värld i ekologisk balans och de sociala och ekonomiska villkoren för en dräglig tillvaro för människor.
  • Ge en ökad förståelse för sambanden mellan den egna livsstilen och dess påverkan på miljön och andra människor (ekologiskt fotavtryck)
  • Främja elevernas förståelse för andra människors och kulturers intressen och värderingar kring hållbarhetsfrågor
  • Stimulera till ett livslångt lärande och ge motivation och redskap att påverka sin livsstil i en hållbar riktning, se möjligheter till lösningar på de globala miljö- och fördelningsproblemen.

Relaterad information

Kontakt

Sörgårdsskolan åk 6-9
Hökegårdsgatan 16
431 38 Mölndal
031-778 33 50 administratör
sorgardsskolan@molndal.se

Fler kontaktuppgifter

Karta, Sörgårdsskolan

Fredrik Melleroth
Rektor
Sörgårdsskolan
0723-81 06 41
fredrik.melleroth@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-02-20 18.26