Miljöarbete på Sörgårdsskolan

Sörgårdsskolan arbetar med Grön flagg samt strävar efter att ge alla sina elever en god utbildning gällande en hållbar utveckling, som tillfredsställer dagens behov, utan att vi i framtiden äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling förenas i tre aspekter. Ekonomiska, ekologiska och sociala. Det handlar om omsorg om oss själva, om andra, om jorden som vi lever på och om kommande generationer.
Sörgårdsskolan arbetar efter följande punkter.

  • Att kunna ge eleverna kunskaper och insikter om villkoren för människans uthålliga tillvaro på jorden.
  • Hjälpa eleverna att se sammanhang mellan de naturvetenskapliga villkoren för en värld i ekologisk balans och de sociala och ekonomiska villkoren för en dräglig tillvaro för människor.
  • Ge en ökad förståelse för sambanden mellan den egna livsstilen och dess påverkan på miljön och andra människor (ekologiskt fotavtryck)
  • Främja elevernas förståelse för andra människors och kulturers intressen och värderingar kring hållbarhetsfrågor
  • Stimulera till ett livslångt lärande och ge motivation och redskap att påverka sin livsstil i en hållbar riktning, se möjligheter till lösningar på de globala miljö- och fördelningsproblemen.

Relaterad information

Grön Flagg

Kontakt

Sörgårdsskolan åk 6-9
Hökegårdsgatan 16
431 38 Mölndal
031-778 33 50 administratör
sorgardsskolan@molndal.se

Fler kontaktuppgifter

Karta, Sörgårdsskolan

Fredrik Melleroth
Rektor
Sörgårdsskolan
0723-81 06 41
fredrik.melleroth@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-06-29 13.19