Streteredsskolan byggs om

Vi bygger om lokalerna på Streteredsskolan för att de bättre ska passa verksamheten. Arbetet startar november 2022 och är klart till höstterminens start 2023.

Om projektet

Matsalen ska bli större för att kunna ta emot fler elever. Det kommer att bli fler ändamålsenliga lektionssalar och tillhörande grupprum och alla ytor kommer att anpassas. Tillkommande toaletter samt HWC-toalett ska byggas och administrationsytan ska effektiviseras och omfördelas.

Byggherre: Mölndals stad
Entreprenör: Vestia Construction Group AB (Vestia)

Tidplan

Ombyggnation kommer att ske i hus A, B och C där vi börjar vecka 44 med hus A. Arbetet beräknas pågå i fem månader. Därefter genomförs åtgärder i hus B och C. Alla arbeten är klara inför höstterminen 2023.

Det här händer just nu

Ombyggnationen startar i hus A vecka 44, under läslovet. Därefter genomförs arbeten under pågående verksamhet och stor samordning med entreprenören sker. I hus A kommer alla innerväggar att rivas och nya rumsbildningar kommer ske. Det blir tre klassrum och tre grupprum med tillhörande toaletter.

Bakgrund

Bakgrunden till att projektet genomförs är att det är en del av den beslutade förändrade skolorganisationen i Kållered där Östergårdsskolan ska bli renodlad förskola, skoleleverna kommer att flytta till Brattås och för att få utrymme där behöver mellanstadieeleverna flytta till Stretered.

Projektet ska effektivisera ytorna på Streteredsskolan för att få högre kapacitet och ändrad årskursindelning med 4-9 istället (i dag årskurs 6-9). Det har även fram till sommarlovet 2022 varit särskoleverksamhet i delar av lokalerna, de eleverna har flyttat till Fässberg så dessa ytor står i dag tomma och behöver byggas om för att bli ändamålsenliga för kvarvarande skolverksamhet.

Kontakt

Fastighetsavdelningen
Stadsledningsförvaltningen
Besöksadress:
Storgatan 32 B
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.00

Dela på:

Senast uppdaterad